Verlicht uw bedrijfsmanagement

Het belang van de juiste stalverlichting voor zowel leghennen als pluimveehouders. Onderzoek toont aan dat stalverlichting de ontwikkeling, beweeglijkheid en het gedrag van een leghen sterk beïnvloedt. Het is daarom van belang om uw verlichting in orde te hebben voor het dierwelzijn en zeker ook voor optimale legprestaties. Maar, hoe doet u dat? Met een goed verlichtingsplan creëert u een optimale leefomgeving voor uw leghennen en voorkomt u stress, agressief gedrag en pikkerij. Zo verlicht u tegelijkertijd het bedrijfsmanagement. Onze bio-pluimveespecialisten zijn dankzij de Poultry Academy goed op de hoogte en helpen u graag.

Kennis
Pluimvee
Bedrijfsverlichting - Reudink Nederland

Op 24 januari was het opnieuw tijd voor de Poultry Academy. Dit is een onderdeel van het interne opleidingsprogramma voor ons pluimveeteam. Door deze academie borgen we een goed kennis- en vaardigheidsniveau, zodat onze bio-pluimveespecialisten onze klanten elke dag weer van het best mogelijke advies kunnen voorzien. Deze keer stond o.a. het thema verlichting op de agenda. Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het opstellen van een goed verlichtingsplan? Vraag uw specialist naar zijn of haar advies.

Het belang van de juiste stalverlichting

Optimale verlichting voor het dier…

  • …optimaliseert het zicht van de hen
  • …zorgt ervoor dat de hen eenvoudig water en voer kan vinden
  • …zorgt voor comfort en een optimale leefomgeving voor de leghennen
  • …draagt bij aan het dierwelzijn en voorkomt stress, agressief gedrag en pikkerij

Optimale verlichting voor de pluimveehouder…

  • …verbetert de legprestaties van de hennen (met bijv. minder buitennest eieren)
  • …verlaagt de werkdruk wanneer u bijv. kiest voor apparatuur dat gemakkelijk schoon te maken is en niet snel uitvalt
  • …verlaagt de kosten wanneer u kiest voor energiezuinige apparatuur dat lang mee gaat waardoor u ook bijdraagt aan het milieu

Door goede verlichting die aansluit op de behoefte van de hen, draagt u bij aan de diergezondheid en daardoor de legprestaties. Al met al verlicht u zo het bedrijfsmanagement.

Wist u dat: kippen grote ogen met veel lichtgevoelige cellen hebben? Daarom zijn ze extra gevoelig voor lichtkleuren en -flikkeringen. Kippen zien anders dan mensen. Wat in onze ogen goed lijkt, kan een kip anders ervaren. Dit onderstreept het belang van de juiste stalverlichting.

Verlichting kleuren pluimveestal

Tips van onze bio-pluimveespecialisten

  1. Stem de verlichting in de legstal af op de verlichting in de opfokstal. Dit zorgt voor minder stress in deze toch al stressvolle periode voor de hennen. Let hierbij vooral op het lichtspectrum en de -intensiteit. Kippen kunnen namelijk kleuren in wit licht onderscheiden.
  2. Voorkom dat de lampen flikkeren. Een kip registreert lichtflikkeringen die voor ons mensen niet zichtbaar zijn en ziet dit als mogelijke bedreiging. Voorkom stress en nervositeit onder de dieren en kies voor flikkervrije verlichting. Let op dat wanneer het licht gedimd wordt, ook flikkeringen kunnen ontstaan. Controleer dit met enige regelmaat.
  3. Kies bij standaard stalverlichting voor lampen tot 3000 kelvin. Deze lampen hebben een prettig lichtspectrum voor de hennen. De kleur rood is hierin beter vertegenwoordigd. Deze kleur ervaart de kip als prettig.

Meten = weten. Meet in Gali-lux en niet in lux. Zo ondervangt u ook de lichtintensiteit van de kleuren in het spectrum zoals ultraviolet en infrarood die wij als mens niet kunnen waarnemen, maar kippen wel. Onze bio-pluimveespecialisten beschikken over kwalitatief hoogwaardige meetapparatuur. Zij kunnen samen met u de juiste stalverlichting instellen met oog voor bovenstaande tips.

Deel dit artikel

Vragen of meer info over stalverlichting?

Wilt u meer weten over verlichting, bent u op zoek naar extra tips of heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met uw bio-pluimveespecialist of onze klantenservice. Hij of zij kan met u meekijken om te zien waar verbeterpunten zijn en kan u ondersteunen bij het opstellen van een verlichtingsplan.