Zoeken
koeien in de weibiologische varkenskoeien1pluimvee nieuw 3varkens1koeien in de wei 2biologische legpluimvee

02-04-2019

5 Tips voor herstel grasland

Grasland

De droogte van 2018 heeft een flinke wissel getrokken op het grasland. Veel percelen zijn onder de maat en het onkruid is hardnekkiger. Daarom vijf tips voor herstel op de korte en lange termijn.

  1. Start zo snel mogelijk met onkruidbestrijding en bemest daarna het perceel. Een goede onkruidbestrijding is bijvoorbeeld bewerking met de wiedeg. Daarmee krijgen de kwalitatief mindere grassen een tik en hebben de betere grassen meer kans. Naast de wiedeg is voorweiden natuurlijk ook een goede optie. Hiermee wordt het gewas wakker gemaakt voor het voorjaar.
  2. Doorzaaien van het perceel kan bij 60 tot 80 procent goede grassen. Kies bij doorzaai voor de percelen met de hoogste opbrengstpotentie. Die komen vaak het beste uit de winter en leveren het komend jaar ook weer het meeste op. Bij doorzaai adviseren we 20 kg Biomax Diploïd of Havera 4. Eventueel klavers en/of kruiden toevoegen.
  3. Bij minder dan 60 procent goede grassen zijn herinzaai of roulatie met bouwland opties. Bij bouwland kun je denken aan maisteelt, graan of mengteelt van graan met bijvoorbeeld erwten.
  4. Is een veel groter deel van uw grasland onder de maat? Maak dan een meerjarenplan voor herstel. Zaai gras in op het maisperceel van 2018 en zaai mais, graan of mengteelt in op de slechtste graspercelen. Hierna kunt u weer prima gras inzaaien.
  5. Ruwvoer is de basis om lekker te kunnen melken. Zorg daarom voor een kwalitatief goede grasmat. 

Heeft u vragen over graslandherstel of zoekt u advies over teelten? Neem contact op met uw specialist