Zoeken
koeien in de weibiologische varkenskoeien1pluimvee nieuw 3varkens1koeien in de wei 2biologische legpluimvee

11-12-2018

Biologische kalkmeststof voor een betere gewasopbrengst

Kalkbemesting

Wegens succes verlengd! Voor het komende teeltseizoen heeft Reudink opnieuw de biologische kalkmeststof met zwavel: Calci-blend-S. Speciaal bedoeld voor toepassing in de biologische landbouw en de stimulatie van een hogere eiwitopbrengst en eiwitkwaliteit van uw gewassen. Zo werkt het en dit zijn de voordelen.

Calci-blend-S

Calci-blend S is een meststof voor toepassing in de biologische landbouw. Het product bevat zowel calcium als zwavel in goed opneembare vorm. De samenstelling ziet er als volgt uit: 28% Ca (CaO) en 16% S (CaSO4).

Zwavel voor betere eiwitkwaliteit

Zwavel is een onmisbaar element voor de vorming van enkele essentiële aminozuren (methionine en cysteïne). Een goede zwavelvoorziening zorgt voor een betere eiwitkwaliteit en veelal ook een betere (eiwit)opbrengst. Problemen met de zwavelvoorziening op grasland beperken zich tot de eerste (en soms tweede) snede. In latere sneden is de zwavelvoorziening vanuit de bodem voldoende om in de behoefte van gras(klaver) te voorzien. Dan kunt u Calci-blend zonder zwavel gebruiken.

Hoe werkt het?

Wanneer het gras (en de klaver) groeit op basis van de door mineralisatie vrijkomende voedingsstoffen is de zwavelvoorziening altijd toereikend. In de bodem is de verhouding Stikstof : Zwavel zodanig dat er eerder een gebrek aan stikstof (N) is dan aan zwavel (S). Omdat we de groei van het gras graag op tijd stimuleren, bemesten we de grond al vroeg – als er nog geen mineralisatie is – met drijfmest. Door vroeg in het voorjaar dierlijke mest toe te dienen, ontstaat extra behoefte aan aanvullende zwavelbemesting.

In de organische mest zit niet alleen stikstof maar ook zwavel. De zwavel in dierlijke mest is volledig in organische vorm aanwezig en deze komt dus niet op korte termijn beschikbaar. De stikstof uit de mest is deels beschikbaar (mineraal) en deels niet beschikbaar (organisch). Doordat het minerale deel van de stikstof meteen na toediening beschikbaar is voor het gras ontstaat de behoefte aan aanvullende zwavelbemesting. Deze behoefte ontstaat omdat de zwavelbeschikbaarheid uit zowel de bodem als uit de (drijf)mest slecht is en niet kan dienen als aanvulling op de beschikbare stikstof uit de mest.

Goede zwavelvoorziening, bron van calcium

Kieseriet

Calci-blend S onderscheidt zich daarmee van andere zwavelbronnen zoals bijvoorbeeld Kieseriet. Kieseriet (MgSO4) bevat ook goed beschikbare zwavel, maar het magnesium biedt geen enkel voordeel. Het magnesiumgehalte van de bodem loopt overal op omdat de aanvoer hoger is dan de afvoer. Daarnaast heeft magnesium geen positief effect op bodemstructuur wat calcium wel heeft.

Versterkte werking

De humus- en fulvozuren en de sporenelementen in Calci-blend S versterken de werking van gips en meststoffen. Dat zorgt voor: 

  • Verbetering van de opname van voedingsstoffen uit de bodem. Vooral fosfor, zwavel en koolstofdioxide.
  • Verbetering van de bodemstructuur. 
  • Versnelling en verbetering van de groei van planten. 
  • Vermindering van de kans op ziektes. 
  • Vermindering van de behoefte aan koolstofdioxide.

Bestellen?

Heeft u interesse in de meststof Calci-blend-S? Neem dan contact op met onze klantenservice via 088 – 024 81 65 of bel uw Reudink-specialist.