Zoeken
koeien in de weibiologische varkenskoeien1pluimvee nieuw 3varkens1koeien in de wei 2biologische legpluimvee

13-10-2021

Bio biedt perspectief: melkveehouders zien kansen

Samen op zoek naar antwoorden

Na een korte introductie van Reudink kreeg Edith Finke, Adviseur Mest & Mineralen bij DLV Advies, het woord. Zij besprak de basisprincipes van biologische productie aan de hand van de thema’s voeding, huisvesting, wetgeving en afzet. Ook gaf ze een toelichting op de marktsituatie en passeerden verschillende omschakelscenario’s voor uiteenlopende bedrijfssituaties de revue. “Omdenken staat centraal. Probeer bedreigingen om te zetten in kansen en te denken in mogelijkheden”, benadrukt Edith. Tijdens deze interactieve ochtend werd volop kennis en ervaring uitgewisseld en ontstonden er levendige discussies over alle vragen.

’s Middags stond een bezoek aan een biologische melkveehouderij op het programma. Samen met de veehouder namen de biologische melkveespecialisten van Reudink – Robert van Dorst en Stef Oude Lansink – de deelnemers mee in de praktijk. “De biologische landbouw is gebaseerd op kringlooplandbouw en dat begint bij de bodem”, vertelde Stef. Daarom werd er uitgebreid de tijd genomen om het land in te gaan en zowel het kruidenrijke gras als de maïs te bekijken. De deelnemers namen een kijkje in de stal en bespraken het rantsoen. De bezochte bedrijven streven ernaar de kringloop zoveel mogelijk te sluiten en produceren, met ondersteuning van Reudink, een gedeelte van het diervoeder zelf. Inspirerende voorbeelden voor de deelnemers aan de omschakeldagen.

Volg je hart

Omschakeldagen Melkvee van Reudink
(Klik op de afbeelding om te vergroten)

Niet alle antwoorden zullen in één dag gevonden zijn. Wel is één ding duidelijk geworden: bio biedt zeker perspectief! Om maar meteen met omdenken te beginnen: waarom zou je wel biologisch worden? Wij noemen: een betere prijs voor de melk, meer aandacht voor het dier en de natuur, robuuste rassen voor een optimale teelt en een goed toekomstperspectief, passend in de maatschappelijke ontwikkelingen die ook de veehouderij raken.

Mocht u geïnteresseerd zijn in omschakeling dan is het belangrijk dat u zich goed informeert en onderzoekt of bio bij u en uw bedrijf past. Met de ‘Omschakeldagen Melkvee’ hoopt Reudink daar een steentje aan bij te hebben gedragen door haar kennis, ervaring en uitgebreide netwerk te delen. Reudink begeleidt melkveehouders bij alle stappen in het proces voorafgaand aan en tijdens de omschakeling. Het begint echter met een belangrijke vraag die u zichzelf moet stellen: biologische veehouderij, is dat iets voor mij? Volg je hart, schakel alleen om als het bij je past en de biologische kernwaarden je aanspreken.

Heeft u de ‘Omschakeldagen Melkvee’ gemist en heeft u vragen over biologische productie en de mogelijkheden voor uw bedrijf? Neem dan contact op met een van onze biologische melkveespecialisten voor een persoonlijk gesprek over uw specifieke bedrijfssituatie. Of bel onze klantenservice of een van onze dealers.