Zoeken
koeien in de weibiologische varkenskoeien1pluimvee nieuw 3varkens1koeien in de wei 2biologische legpluimvee

20-07-2020

BioBrüder Heimann: "Bij ons krijgt elk varken frisse lucht"

BioBrüder Heimann
BioBrüder Heimann

De gebroeders Heimann (BioBrüder) bouwen in het Duitse Recklinghausen een nieuwe zeugenstal voor 246 zeugen en 1000 biggen. Voorheen hadden ze naast hun akkerbouwtak een conventionele varkensstal in een gesloten systeem, maar nu kiezen ze voor een volledig biologische bedrijfsvoering en combineren ze dit met een biogasinstallatie. Hoe hebben ze dit aangepakt?

Omschakelen naar biologisch

Christoph vertelt waarom ze zijn omgeschakeld naar bio: “Onze oude, conventionele stal voldeed niet meer. Deze was te arbeidsintensief, de vleesvarkensstal voldeed niet aan de eisen van deze tijd en voor uitbreiding hadden we meer oppervlakte nodig.” Christoph en zijn broer Elmar overwogen een omschakeling naar bio. Er volgden vele gesprekken met biologische varkenshouders en bedrijfsbezoeken in Nederland, Zwitserland en Denemarken. In 2018 schakelden ze eerst hun 100 hectare akkerbouw naar bio om. “Het grote verschil is dat je in de biologische sector geen gewasbeschermingsmiddelen mag gebruiken, dus dat vergt veel meer kennis van en samenwerking met de natuur. Het is lastiger om plantenziekten en onkruid te bedwingen. En het kan voorkomen dat een oogst tegenvalt. Dat moet je incalculeren in de winst.”

Groepshuisvesting op stro

In de varkenshouderij is het grootste verschil de ruimte en beweging die de dieren krijgen. Trots licht Christoph dit toe: “De 150 dragende zeugen liggen in één groep op stro, hebben een buitenuitloop en worden gevoerd via een voerstation. Er zijn vier kraamafdelingen met elk twintig kraamhokken. We hebben er bewust voor gekozen om alle kraamhokken volgens het PigPort-systeem aan één zijde van de voergang te plaatsen. Zo hebben we minder invloed van de wind. We hebben geen roostervloeren, alleen dichte vloer en alle voersystemen zijn geautomatiseerd. Rondom het bedrijf wordt een pad aangelegd vanaf waar bezoekers het bedrijf kunnen bezichtigen en er is een zichtplek op de dragende zeugen. Ook in de kraam-, dek- en biggenstal liggen de dieren op stro en hebben een buitenuitloop. Bij ons krijgt elk varken altijd frisse lucht.”

Biogasinstallatie

Bijzonder is ook de biogasinstallatie die 17 km verderop op de locatie in Waltrop staat. Deze installatie produceert jaarlijks 270 kW aan stroom (voldoende voor ca. 650 huishoudens). De mest van de varkens wenden ze aan op het eigen land. Zo doen Christoph en Elmar er alles aan om het bedrijf zo duurzaam mogelijk én toegankelijk voor publiek te maken. “Voor de voervoorziening van de varkens kiezen we zo veel mogelijk voor de eigen geteelde gewassen zoals granen, tuinbonen en zomererwten”, legt Christoph uit. “Na de oogst analyseert het lab van Reudink de grondstoffen. De nutritionist van Reudink berekent dan per diersoort een optimaal rantsoen, waarbij Reudink het maatwerkvoer en de mineralenmixen levert. Het maatwerkvoer wordt geproduceerd in de fabriek in Gescher, wat bij ons om de hoek is. Zo sluiten we de kringloop zo regionaal mogelijk.”

Kom ook kijken

Graag hadden de broers een open dag georganiseerd voor de nieuwe stal. Maar in verband met de coronamaatregelen is dit helaas niet mogelijk. Gelukkig kan iedereen binnenkort de varkens via de rondweg en zichtstal prima bekijken. Neem vanaf oktober 2020 gerust een kijkje aan de Bergstrasse 59 in Recklinghausen (Dld)!

BioBrüder, Bergstrasse 59, Recklinghausen, Dld
BioBrüder, Bergstrasse 59, Recklinghausen, Dld (klik op afbeelding voor route)