Zoeken
koeien in de weibiologische varkenskoeien1pluimvee nieuw 3varkens1koeien in de wei 2biologische legpluimvee

07-01-2022

De nieuwe EU bio-verordening is in werking getreden

100% bio

Met de jaarwisseling is ook de nieuwe EU bio-wetgeving in de vorm van Verordening Nr. 2018/848 in werking getreden, met de daarop aangebrachte aanvullingen en bijbehorende uitvoeringsverordening. Deze vervangt de oude bio-verordening en beschrijft onder meer waar de biologische productie en etikettering van bio-producten aan moet voldoen. Zo is er ook wat veranderd wat betreft mengvoer. Dit leggen we u graag uit.

Regionaliteit aandeel

Het aandeel grondstoffen dat uit de regio afkomstig moet zijn, is met de nieuwe regelgeving voor pluimvee en varkens verhoogd van 20% naar 30%. Wij houden hier rekening mee in de samenstelling van onze voeders. Onze klanten ontvangen jaarlijks in januari een verklaring van ons over de afname in het afgelopen jaar. Dit, zodat zij daarmee kunnen aantonen welk deel van het totale rantsoen, geleverd door Reudink als voerleverancier, voldoet aan de regionaliteitseisen.

Omschakelgrondstoffen

Het toegestane aandeel omschakelgrondstoffen is met de nieuwe regelgeving voor pluimvee en varkens verlaagd van 30% naar 25%. Ook hier houden wij bij het samenstellen van de voeders rekening mee. Het aandeel omschakelgrondstoffen kunt u terugvinden op de afleverbonnen en in het geval van zakgoedproducten op het label.

Let op: het maximum van 25% geldt voor het toegestane aandeel omschakelgrondstoffen in volledige voeders. Bij klantspecifieke samenstellingen kan dit anders zijn, aangezien we dan rekening houden met de producten die op het bedrijf zelf aanwezig zijn.

Derogatie conventionele grondstoffen

Grondstoffen

In voeders voor leghennen (>18 weken) en varkens (zwaarder dan 35kg) mogen geen conventionele agrarische grondstoffen meer ingezet worden. Wij hebben ons assortiment voeders hierop aangepast. Of het aan u verstrekte voer voldoet aan deze regelgeving kunt u ook controleren op de afleverbon of in het geval van zakgoed op het label. Het aandeel conventionele grondstoffen staat dan als ‘0%’ vermeld.

Meer inhoudelijke informatie over de nieuwe EU bio-verordening vindt u op de website van Skal.