Zoeken
koeien in de weibiologische varkenskoeien1pluimvee nieuw 3varkens1koeien in de wei 2biologische legpluimvee

23-06-2021

Dit zijn wij: Team Biologische Varkenshouderij van Reudink

Reudink draagt bij aan een duurzame biologische veehouderij. De zorg voor omgeving, mensen, dieren en bodem staat hierbij centraal in ons handelen. Ons logo symboliseert de kringloop, waarbij de punt op de letter i staat voor de zon die haar licht laat schijnen op de aarde. De dieren staan voor de diersectoren waarin we actief zijn. Samen met biologische veehouders werken we aan de ontwikkeling van de biologische sector. Dit dragen we uit middels onze missie ‘leaders in organic farming’. We zijn specialist in de productie van biologische mengvoeders met bio-specialisten voor elke diersector. Het Team Biologische Varkenshouderij, met expertise op het gebied van zeugen, biggen en vleesvarkens, stellen we graag aan u voor.

Team Biologische Varkenshouderij Reudink
Team Biologische Varkenshouderij Reudink (klik op de afbeelding om te vergroten)

Trots op bio-boeren

We zijn trots op de biologische veehouderij en specifiek ook de biologische varkenshouderij waarin we samen met onze klanten elke dag groeien en mooie resultaten behalen. Samen met de bio-veehouder realiseren we resultaat op het erf in de vorm van een goed en duurzaam rendement, een gezonde veestapel en een hoge efficiëntie. Dit doen we door het aanbieden van Total Feed-oplossingen welke verder reiken dan voeders. Ons team van specialisten ondersteunt de bio-veehouder bij de gehele bedrijfsvoering. We denken met u mee en bieden maatwerk om bedrijfsspecifieke doelstellingen te behalen. Onze kennis, advisering en ervaring in de sector maakt Reudink tot dé contactpersoon van de boer, want: ‘Biologisch varkens houden is een uitdaging’ en dat weten wij als geen ander. Wij geloven in win-win, partnerschap. Samen gaan we de uitdaging aan en zijn we trots op bio-boeren en de bio-sector.

Waarde toevoegen

Varkens in stro

Graag nemen we u mee in een aantal stappen en projecten waarmee Reudink waarde toevoegt zowel voor klanten als de biologische sector.

Het eerste Reudink proefbedrijf - In 2021 starten wij met de eerste praktijkproeven op een bio-varkensproefbedrijf. Dit in lijn met onze ambitie en doelstelling om blijvend kennis op te doen en dit vervolgens te kunnen delen. Zo zorgen we voor het continu door ontwikkelen van onze producten en advisering.

Innovatie - Reudink staat niet stil en is voortdurend bezig met optimalisatie en innovatie:

  • Recent is gestart met E-business om de gebruiksvriendelijkheid van het bestelproces te verhogen en onze klanten verder te ontzorgen.
  • Investeren in voerkwaliteit door het plaatsen van nieuwe zeven op de productielocatie in Lochem.
  • Ook gaf Reudink een workshop over fermentatie in de biologische sector gedurende de online BioKennisWeek. Deze kunt u terugkijken via onze website.
  • Verder hebben we vanuit de kringloopgedachte ons concept HomeMixxing meer inhoud gegeven. Hierin ondersteunen wij bio-varkenshouders die zelf mengen.

Diergezondheid varkens - Diergezondheid staat hoog in het vaandel. Daarom heeft Reudink een assortiment aan voeders gericht op een optimale gezondheid van bio-varkens. Denk hierbij aan de maagdarmgezondheid, rustige varkens en vitale biggen.

Inzicht met Agroscoop - Agroscoop is dé monitoringtool van Reudink om individuele bedrijven te begeleiden en adviseren op basis van de technische kengetallen en cijfers. Hiermee kunnen we onze klanten optimaal ondersteunen met zowel praktische adviezen in de stal als ook op technisch en bedrijfseconomisch vlak. Samen met de klant stellen we duidelijke doelstellingen en monitoren we de prestaties van onze voeders in de praktijk.

Starten met of omschakelen naar biologische productie - Ook biedt Reudink ondersteuning aan (mogelijke) omschakelaars en starters in bio middels de beschikbare kennis en jarenlange ervaring in de sector. Met behulp van FarmConsult leveren we een actieve bijdrage aan agrarische bedrijfsontwikkeling.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met onze specialisten Matty van Tilburg en Bennie Rupert. Ook kunt u contact opnemen met onze klantenservice via T +31 (0)88 0248165 of e-mail info@reudink-bio.eu . Onze collega’s staan voor u klaar.