Zoeken
koeien in de weibiologische varkenskoeien1pluimvee nieuw 3varkens1koeien in de wei 2biologische legpluimvee

20-07-2016

Geslaagde Reudink studiedag ‘Meer melk uit gras’

Afbeelding: Studiedag 'Meer melk uit gras' 23-06-16

Tijdens de geslaagde Reudink studiedag voor biologische melkveehouders op 23 juni jl. was ‘Meer melk uit gras’ het thema. De dag werd gehouden op Natuurboerderij Weidevol van de familie Spans in Zwartsluis. Dit in 2015 nieuw gebouwde biologische melkveebedrijf beschikt over een mooie vergaderruimte in de stal.

De biologische melkveehouderij staat volop in de belangstelling. De sector groeit en ook bedrijven die al biologisch zijn, ontwikkelen zich verder. Om die reden wordt ook de kwaliteit van graslandbeweidingsmanagement steeds belangrijker. De biologische melkveehouderij is namelijk nog afhankelijker van eigen ruwvoer dan de conventionele melkveehouderij. Het aanbod van biologische grondstoffen uit de akkerbouw is een beperkende factor. Dit laatste werd ook duidelijk uit het openingswoord van Reudink directeur Wilfred Jonkman.

Relatie rantsoen en prestaties
In het ochtendprogramma ging Reudink melkveespecialist Robert van Dorst nader in op de relatie tussen het gevoerde rantsoen en de prestaties van de koeien, en dan met name in de weideperiode. Voor de melkveehouder is het van belang dat hij weet wat er gebeurt, dat hij samen met zijn specialist doelen formuleert en deze vervolgens monitort. Het rantsoenberekeningsprogramma Optivoer en Agroscoop zijn hierbij belangrijke hulpmiddelen. Met het oog op de zomerperiode was er ook aandacht voor maatregelen rondom hittestress.

Beweidingssystemen
WUR onderzoeker Bert Philipsen besprak vervolgens de verschillende beweidingssystemen. Hij gaf veel praktische voorbeelden, van dicht bij huis tot helemaal uit Nieuw-Zeeland.

Praktische workshop
Na de lunch volgde een workshop graslandmanagement in de weide van het melkveebedrijf. De deelnemers gingen hier praktisch aan de slag met de mogelijkheden om graslandbeheer en weidemanagement te verbeteren.

Op de foto brengen enkele deelnemers aan de studiedag de opgedane kennis in de praktijk tijdens de workshop graslandmanagement.