Zoeken
koeien in de weibiologische varkenskoeien1pluimvee nieuw 3varkens1koeien in de wei 2biologische legpluimvee

04-06-2018

Haal meer melk uit eigen ruwvoer

Biologisch ruwvoer

In de biologische sector is kwalitatief goed ruwvoer de basis voor gezonde koeien en geiten en een goede melkproductie. Maar welke aspecten zijn nu belangrijk bij de teelt van goed ruwvoer? We zetten een aantal punten voor u op een rij.

Gerichte bemesting

Nauwkeurige bemesting is belangrijk voor een hoge eiwitopbrengst en eiwitkwaliteit van uw gewassen. Een goede zwavelvoorziening zorgt voor een betere eiwitkwaliteit en veelal ook een betere (eiwit)opbrengst. Problemen met de zwavelvoorziening op grasland beperken zich tot de eerste (en soms tweede) snede. De zwavel in dierlijke mest is volledig in organische vorm aanwezig en deze komt dus niet op korte termijn beschikbaar voor het grasland. Dit kunt u aanvullen met zwavelhoudende meststoffen zoals Calci-blend-S. In latere sneden is de zwavelvoorziening vanuit de bodem voldoende om in de behoefte van gras(klaver) te voorzien. Dan kunt u meststoffen zonder zwavel gebruiken. Meer weten over bemesting?Lees dan hier verder.

Gewaskeuze en rantsoenoptimalisatie

Welke gewassen teelt u voor uw koeien of geiten? Gras, mais, gras in combinatie met erwten, of wilt u losse grondstoffen of zelfs bijproducten gebruiken? Reudink heeft de beschikking over teeltspecialisten die u samen met uw melkvee- of geitenspecialist kunnen adviseren over het optimale rantsoen voor uw dieren. Een rantsoensamenstelling begint bij het ruwvoer dat voorradig is. Vervolgens kijken we gezamenlijk welke krachtvoerachtigen het beste passen bij het ruwvoer. Doel is om een rantsoen te creëren met de juiste balans tussen eiwit en energie, met voldoende structuur.

Juiste maaimoment

Het eerst maaimoment van het jaar kiezen is altijd weer spannend. Het liefst wacht u met maaien tot het gras de optimale drogestofopbrengst heeft bereikt. Maar bij toenemende kans op slecht weer is het meestal beter om snel door “te pakken”, ondanks dat het gras nog niet de optimale opbrengst van 3500 kg drogestof  heeft bereikt. Het is beter om een lichte snede bij goed weer in te kuilen, dan te wachten op de optimale opbrengst en in te kuilen bij minder goed weer.

Optimaal inkuilen

Bij het in- en uitkuilen van het gewonnen ruwvoer kan veel voederwaardeverlies optreden. De grootste verliesposten zijn: 5 tot 20% veldverlies, 3 tot 15% conserveringsverlies, 0 tot 2% perssapverlies en 1 tot 6% bewaarverlies in de toplaag. Met deze tien praktische tips voor optimaal in- en uitkuilen voorkomt u voederwaardeverlies.

Gebruik bij het inkuilen ook een inkuilmiddel zoals SiloSolve FC Eko. De praktijk laat zien dat met SiloSolve FC Eko-behandelde kuilen veel koeler zijn dan onbehandelde kuilen en ruim vier keer langer bestand blijven tegen broei. Hiernaast zorgt het inkuilmiddel voor een uiterst snelle conservering na het afdichten van de kuil. Resultaat: 40% minder verlies aan drogestof, behoud van kostbare voederwaarde en dus meer melkproductie uit eigen ruwvoer! Een ander groot voordeel is dat u met SiloSolve FC Eko slechts één en het zelfde middel nodig hebt voor gras en mais.

Meer weten?

Naast bovengenoemde aspecten zijn er natuurlijk meer zaken die meespelen bij de realisatie van meer melk uit eigen ruwvoer. Onze melkvee- en geitenspecialisten ondersteunen u hierbij en voorzien u graag van advies op maat. Neem gerust contact met ze op via onderstaand formulier.

  1. Lees in ons privacy statement hoe ForFarmers omgaat met uw persoonsgegevens