Zoeken
koeien in de weibiologische varkenskoeien1pluimvee nieuw 3varkens1koeien in de wei 2biologische legpluimvee

10-01-2020

HomeMixxing: voor pluimveehouders die zelf mengen

HomeMixxing

Kiest u voor de inzet van enkelvoudige grondstoffen op uw pluimveebedrijf? Dan biedt ons HomeMixxing concept u concreet resultaat: een beter rendement en een hoge efficiëntie. Bovendien biedt het u de mogelijkheid om snel en flexibel in te spelen op ontwikkelingen op uw bedrijf.

Bij HomeMixxing gebruikt u beschikbare, (regionaal geteelde) enkelvoudige grondstoffen in combinatie met maatwerk voeroplossingen voor het rantsoen van uw kippen. De specialist maakt tijdens het bedrijfsbezoek een passende rantsoenberekening voor het koppel dat op dát moment in uw stal zit. U maalt, mengt en mixt de grondstoffen met het aanvullende voer op uw eigen bedrijf. Zo voert u naar behoefte van uw kippen en is bijsturen eenvoudig mogelijk. Dit leidt tot verlaging van de voerkosten, verbetering van het rendement én de mogelijkheid tot het sluiten van de kringloop bij inzet van regionale, (zelf) geteelde grondstoffen.

Hoe maakt u HomeMixxing tot een succes?

Het succesvol inzetten van enkelvoudige grondstoffen hang wel van een aantal zaken af. In de eerste plaatst dat u het als een uitdaging ziet om samen met uw voerleverancier te werken aan een maatwerkvoeroplossing. Daarnaast zijn de volgende aspecten belangrijk :

  • kennis van grondstoffen;
  • kwaliteitsborging van de (zelf) geteelde of aangekochte grondstoffen;
  • omvang en kwaliteit van de opslag en bewaring;
  • mogelijkheden in, en beschikbaarheid van voertechniek.

De specialist HomeMixxing heeft kennis en ervaring op deze aspecten en levert een wezenlijke bijdrage aan het succesvol inzetten van enkelvoudige grondstoffen. De medewerkers van de afdeling klantenservice helpen u graag bij het inkopen van de gewenste grondstoffen. Een team van traders ondersteunt hierin en zo kunnen we gezamenlijk voor u het totale voerpakket verzorgen.

Ook zelf mengen?

Spreekt het zelf mengen van voer u aan? Neem contact op met uw specialist of bel onze klantenservice via 088 – 024 81 65. U kunt ook onderstaand formulier invullen, dan nemen wij contact op met u.

Lees ook de ervaring van Conrad Corts die op zijn bedrijf Egg-Tivity al jaren zelf mengt.

Contactformulier HomeMixxing

  1. Lees in ons privacy statement hoe ForFarmers omgaat met uw persoonsgegevens