Zoeken
koeien in de weibiologische varkenskoeien1pluimvee nieuw 3varkens1koeien in de wei 2biologische legpluimvee

02-06-2020

Matig grasaanbod voor uw koeien? Drie opties voor compensatie

Droog grasland

We staan aan het begin van het weiden van de tweede snede en het Engels raaigras gaat de komende weken doorschieten. Door het droge weer groeit het gras echter matig en zien we lage ureumwaarden van het gras. Dit duidt op een laag ruw eiwit- en een hoog suikergehalte. U heeft drie opties om het beperkte grasaanbod voor uw koeien goed op te vangen.

Het is al lange tijd erg droog en daar lijkt voorlopig weinig verandering in te komen. Dat heeft uiteraard invloed op de grasgroei. Groeit er normaal in een dag zo’n 50 kg drogestof per hectare bij, in een droge periode daalt dat naar slechts 30 kg drogestof per hectare. Stel u laat 120 melkkoeien (Nieuw Nederlands) weiden op vijf percelen van 2,5 hectare. Dan mist u 50 kg – 30 kg = 20 kg x 2,5 hectare = 50 kg drogestof bijgroei per perceel per dag. U rouleert in vijf dagen, dus dan is de drogestofopbrengst 50 kg x 5 dagen = 250 kg minder in het perceel waar u aan toe bent. Dat is ruim 2 kg drogestof per koe minder! Dit kunt u op drie manieren compenseren.

Optie 1: voeg een extra perceel toe 

Wilt u beginnen aan een nieuw platform op etgroen van de tweede snede, voeg er dan een extra perceel aan toe. Dus in bovengenoemd voorbeeld van vijf naar zes percelen. Met een dag extra bijgroei vangt u het tekort (bijna) op. Past u omweiden toe, dan heeft u ook meer percelen nodig in uw weideplatform.

Optie 2: extra bijvoeren

In het genoemde voorbeeld mist u 2 kg drogestof per koe. Als u het grasaanbod onveranderd laat, compenseert u dit door op stal meer bij te voeren. Is normaal gesproken de voergang ruim op tijd leeg? Laat de koeien dan nu wat langer doorvreten op stal, dan hebben ze de pens al wat voller als ze de wei in gaan. Op warme dagen geeft u het voer in twee voerbeurten. Dan is het aanbod verser en blijven er minder boeiende resten liggen.

Optie 3: minder uren weidegang

Gemiddeld nemen koeien 1 kg drogestof per uur weidegang op. Door minder te weiden krijgt het gras meer tijd om te hergroeien en wordt het minder kort afgevreten, zodat de hergroei sneller is.

Extra tips

  • Schaar niet te vroeg in: wacht tot het gras 12 cm hoog is. Heeft u de afgelopen weken gemaaid, pas uw strategie voor het wisselen van weideplatform dan aan. Bij de huidige droogte en trage grasgroei valt slecht te voorspellen hoelang het duurt voordat u weer vers weidegras heeft. Als u er de ruimte voor heeft, overweeg dan om uw weideplatform met twee à drie percelen uit te breiden.
  • Kies nu de (extra) weidepercelen en bemest deze voor weiden: het gras heeft vooral behoefte aan vocht. Bemesten met een sterk met water verdunden RDM-gift kunt u overwegen. Bemest niet met dierlijke mest: dit maakt het gras minder smakelijk.
  • Niet korter uitscharen dan 8 cm graslengte: lukt het niet om het gras bij uitscharen minimaal 8 cm te houden? Ga dan (tijdelijk) minder uren weiden en meer bijvoeren op stal.
  • Vroege Engelse raaigrassen schieten door: wees erop bedacht – vooral als u omweidt – dat vroege Engelse raaigrassen al vanaf 25 mei gaan doorschieten. Met bloei in het gras daalt de grasgroei nog verder. Bij twijfelt kunt u beter een portie maaien om tijdig weer weidegras beschikbaar te hebben.

Meer weidetips nodig? Maak gebruik van onze weidecoaches

Heeft u meer tips nodig bij het beweiden van uw koeien en het verzorgen van uw grasland? Neem dan contact op met uw melkveespecialist of uw lokale dealer. Indien nodig schakelt hij/zij dan één van onze weidecoaches in.