Zoeken
koeien in de weibiologische varkenskoeien1pluimvee nieuw 3varkens1koeien in de wei 2biologische legpluimvee

28-07-2022

Monitoring voorkomt bloedluizen bij uw leghennen

Bloedluis voorkomen

Bloedluis (de officiële benaming is rode vogelmijt) is een van de belangrijkste stressfactoren bij leghennen. Bloedluizen voeden zich met het bloed van de hen. Dit veroorzaakt jeuk en zorgt voor een verzwakte leghen. Bij zeer erge bloedluispopulaties kan de stress die dit veroorzaakt zelfs leiden tot significante productieverliezen. Ook kunnen bloedluizen ziektes overbrengen en veroorzaken ze onrust. Wanneer een periode van hitte wordt opgevolgd door nat en broeierig weer – veelal in de zomerperiode – kunnen bloedluizen zich exponentieel vermeerderen en zijn de problemen het grootst. Overdag verstopt de bloedluis zich overal in de stal. Denk aan de poten van het systeem of in de kieren van de zithokken. ’s Nachts, wanneer de hennen slapen, komen ze naar de leghennen om zich te voeden met bloed. Maar, hoe voorkomt u bloedluis? Het sleutelwoord is monitoring!

Voorkomen van bloedluis

Voorkomen is beter dan genezen. Dat is zeker van toepassing op bloedluizen. Deze kleine beestjes zijn niet gemakkelijk te bestrijden, doordat zij zich schuilhouden in de gaten en kieren van de stal. Ze zijn vaak pas zichtbaar bij grote aantallen als de gaten en kieren al bezet zijn en ze zich gaan clusteren in trosjes aan het systeem. Dan is de situatie al problematisch en is bestrijding meestal noodzakelijk. Om problematische bloedluisaantallen op uw bedrijf te voorkomen is monitoring essentieel. Dit begint al in de opfok bij de aankoop van een nieuw koppel hennen. Kijkt en controleert u op bloedluis bij de opfok? Vraagt u de opfokorganisatie naar de bloedluissituatie op het bedrijf?

Daarnaast is het van belang dat jonge hennen luizenvrij worden opgevangen in uw legstal. Denk hierbij aan een goede stalreiniging (bij voorkeur nat) voordat de hennen arriveren. Verder is het van belang dat de hygiënestatus op uw bedrijf goed blijft. Controleer de bekende schuilplekken in de huisvesting (o.a. kieren, zitstokken, water- en voedselvoorziening) en spoor bloedluizen tijdig op. Aangezien bloedluizen ’s avonds actief zijn, is het verstandig om af en toe te controleren wanneer het donker is.

Een aantal extra tips voor preventie gericht op hygiëne:

  • Stel hygiënemaatregelen op voor stalbezoekers
  • Gebruik ander werkmateriaal – zoals bezems – per stal of afdeling om verspreiding te voorkomen
  • Voorkom de insleep door knaagdieren en vogels
  • Voorkom meerdere dierleeftijden op uw bedrijf

Monitoren van bloedluis

Bestrijden van bloedluis

Leghennen in de stal

Mocht u toch last hebben van problematische bloedluisaantallen op uw biologische pluimveebedrijf, geven we hierbij een aantal mogelijkheden om de bloedluis te bestrijden:

  • Gebruik ontsmettingsmiddelen. Voor bio kan dit bijvoorbeeld ongebluste kalk in het verblijf zijn.
  • Zet minerale- en plantaardige oliën in of gebruik silica poeders en diatomeen aarde.
  • Doe knoflook of een toegestaan bestrijdingsmiddel door het drinkwater van de hennen. De natuurlijke planten- en kruidenextracten veranderen de smaak van het bloed van de leghennen waardoor de bloedluis het niet meer wil.
  • Pas verhitting van meer dan 45 graden toe in de gehele stal gedurende 2 dagen. Verhit met branders de hoeken en kieren van de hokken. Met deze temperatuur drogen de bloedluizen uit.
  • Bestrijd bloedluis met natuurlijke vijanden. Dit zijn roofmijten en tempexkevers.

Als laatste redmiddel kan ook chemische bestrijding in de stal met CTGB (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) toelating worden ingezet. Wanneer u chemische bestrijding door het water doet, resulteert dat in 2 dagen wachttijd. Dit betekent dat de eieren van deze bio-leghennen gedurende de duur van behandeling plus 2 extra dagen (48 uur) wachttijd niet als bio-eieren mogen worden verkocht.

Het is lastig om alle bloedluizen te raken bij de bestrijding. Daarnaast hebben de meeste middelen geen effect op de eitjes. Daarom is herhaling van de bestrijding noodzakelijk.

Meer informatie of vragen over bloedluis?