Zoeken
koeien in de weibiologische varkenskoeien1pluimvee nieuw 3varkens1koeien in de wei 2biologische legpluimvee

14-08-2017

29 sept: Open dag varkenshouderij familie Boerrigter

Open dag Boerrigter

Heel bewust maakten André Boerrigter en Frieda de Weerd met hun gezin de keus om hun vleesvarkensbedrijf om te bouwen naar een biologisch bedrijf met 80 zeugen, 760 vleesvarkens en één beer. De varkens liggen in het stro, hebben een uitloopmogelijkheid naar buiten en een groot leefoppervlakte. Vol trots laten zij op vrijdag 29 september 2017 van 13.30 - 18.00 uur hun biologische varkensbedrijf zien.

Keuze voor biologisch
Het voormalige bedrijf voldeed niet meer aan de huidige wetgeving en de familie Boerrigter was op zoek naar een nieuwe uitdaging. Stoppen was voor de 58-jarige André geen reële optie, zijn passie voor varkens is hiervoor te groot. Samen met het gezin werden verschillende mogelijkheden verkend en het biologisch houden van varkens bood het juiste perspectief. Na een voorbereidingstijd van ongeveer twee jaar hebben zij medio juni de eerste zeugen op hun mooie bedrijf mogen verwelkomen.

"Wij gaan er vol passie voor"
Het gehele gezin ziet deze stap naar de biologische varkenshouderij als de juiste keus. "Het is mooi om te zien hoe tevreden de varkens zich voelen", zegt Frieda hierover. "Ons huidige bedrijf is arbeidsintensiever, maar met ons gezin gaan wij er vol passie voor. Het vele werk wordt in de biologische varkenshouderij beloond. Dit is deels óók een reden dat wij gekozen hebben voor deze overstap." 

Alle belangstellenden zijn vrijdag 29 september welkom om een kijkje te nemen bij het vernieuwde bedrijf. Kijk voor locatie en tijden in onze agenda.

Voorafgaand organiseert Reudink een mini-symposium over biologische zeugenvoeding en de vermarkting van biologisch varkensvlees. Kijk hier voor meer info.