Zoeken
koeien in de weibiologische varkenskoeien1pluimvee nieuw 3varkens1koeien in de wei 2biologische legpluimvee

02-06-2020

Proef: verhoogt doorzaai met erwten de drogestof- en eiwitopbrengst grasland?

Erwten doorzaai

De doorzaai van grasland met vlinderbloemige gewassen als klavers en erwten levert doorgaans een betere drogestof- en eiwitopbrengst op. Begin februari nam een klant van Reudink de proef op de som op een extreem droogtegevoelig graslandperceel en zaaide een deel van het perceel door met erwten. De resultaten van de proef verrasten zelfs onze melkveespecialisten.

Erwten leggen, net als klavers, stikstof uit de lucht vast in de in de stikstofknolletjes op de wortels. Doordat erwten geen koudeprikkel nodig hebben, doen ze dit sneller dan klaver. Bij zeer dichte graszodes krijgt klaver bovendien nauwelijks kans om te ontkiemen, wat ook een reden kan zijn om voor doorzaai met erwten te kiezen. De vastgelegde stikstof komt vervolgens beschikbaar voor bodem en gewas. Een natuurlijke vorm van bemesting dus. Hiermee brengt u de benodigde stikstof (30 kg N per ha) in de bodem en verhoogt u het eiwitgehalte in met name de eerste grassnede.

Proefperceel

Om de proef op de som te nemen heeft een klant van Reudink begin februari een droogtegevoelig grasperceel gedeeltelijk doorgezaaid met erwten. Een halve hectare van het perceel werd niet doorgezaaid. Door het droge voorjaar merkten we dat het gras de concurrentie om het aanwezige vocht makkelijk wint van de erwten. De analyses van het perceel mét en zonder erwten laten bovendien duidelijk zien dat de doorzaai van erwten positief is voor de voederwaarden én de smakelijkheid.

Resultaat grasanalyse

  VEM DVE VCOS RE Suiker KAB
Gras zonder erwten 796 58 67,6 135 136 374
Gras mét erwten 850 62 72,4 151 159 351
Verschil +6,78% +6,90% +7,10% +11,75% +16,91% -6,15%

Ondanks het feit dat de erwt vanwege de droogte een groot deel van de uitlopers heeft afgestoten is de voederwaarde van het gewas flink verbeterd. Zowel het VEM-, DVE- en VCOS-gehalte van het gras mét erwten stijgt met ongeveer 7%. Het Ruw Eiwit-gehalte stijgt met 11% en het suikerpercentage neemt zelfs met 17% toe. Daarnaast daalt de Kat-Anion-balans (KAB) met bijna 7%. Dit alles samen levert een smakelijker ruwvoer op, met hogere voederwaarden. Bovendien is het product ook beter geschikt om in te passen in het droogstandsrantsoen. Met de gedachte dat dit resultaat is behaald met slechts een deel van de uitlopers, geeft de erwten-doorzaai ons veel vertrouwen voor de toekomst. Op onderstaande foto’s ziet u het resultaat in de verschillende maanden.

Erwten doorzaai febr
12 februari 2020
Erwten doorzaai april
03 april 2020
Erwten doorzaai mei
08 mei 2020
Erwten doorzaai eind mei
26 mei 2020
Erwten en triticale doorzaai
Erwten en triticale doorzaai

Wintererwten

Nóg beter is om de erwten pas in het najaar door te zaaien. De erwt kan in de winter goed gedijen en doorgroeien. Hiermee is het resultaat in zowel drogestof- als eiwitopbrengst beter. Lees meer hierover in ons artikel over meng- en wisselteelt in de praktijk.

Passen erwten in uw bouwplan?

Wilt u ook een hogere drogestof- en eiwitopbrengst van uw grasland en overweegt u om erwten of andere vlinderbloemigen door te zaaien? Neem dan contact op met uw melkveespecialist of dealer voor advies en erwtenzaad. Indien nodig schakelt hij/zij een teeltspecialist in.