Zoeken
koeien in de weibiologische varkenskoeien1pluimvee nieuw 3varkens1koeien in de wei 2biologische legpluimvee

17-05-2018

Reudink Agroscoopbokaal voor melkveebedrijf De Tolakker (U)

Acht ondernemers beloond voor uitmuntende duurzame prestaties

De winnaars van de Agroscoopbokaal 2018 zijn vandaag tijdens een feestelijke bijeenkomst in Beesd bekendgemaakt. Acht ondernemers uit verschillende sectoren (waaronder de biologische) ontvingen de ForFarmers respectievelijk Reudink Agroscoopbokaal vanwege hun uitzonderlijke (technische) resultaten. Yvon Jaspers reikte de bokalen uit.

ForFarmers organiseert de uitreiking van de Agroscoopbokalen om ondernemers te onderscheiden voor hun (technische) prestaties op het gebied van duurzaamheid, één van de kernwaarden van ForFarmers. Op deze wijze wil de onderneming duurzaam en toekomstbestendig ondernemen in de agrarische sector stimuleren. Dat past in de missie van ForFarmers om veehouders te helpen met gezonde dieren het rendement te verbeteren.

David Fousert, directeur Herkauwers bij ForFarmers Nederland, licht toe: “Door de verhalen en werkwijzen van deze succesvolle ondernemers zo breed mogelijk te delen, willen we in de eerste plaats andere boeren inspireren. De winnaars hebben stuk voor stuk gewerkt aan een duurzame toekomst voor hun eigen bedrijf en daarmee die van de sector. Door de prestaties te monitoren in Agroscoop, maken we ‘duurzaam ondernemen’ meetbaar en concreet, niet alleen voor de ondernemers zelf, maar ook voor hun collega’s én voor de maatschappij.”

Winnaar biologische sector: Hoogste melkproductie uit ruwvoer met gezonde koeien

Goed ruwvoer is de basis voor de hoge én gezonde melkproductie op het biologische melkvee­bedrijf De Tolakker in Utrecht. Samen met de andere dierverzorgers realiseert Leonie de Jongh-Vernooij, verantwoordelijk voor de rundveetak op het bedrijf, een productie van 19,0 kg meetmelk uit ruwvoer per koe per dag bij een 365-dagen-productie van 10.823 kg melk. Daarnaast wordt deze voor de biologische melkveehouderij zeer hoge productie gerealiseerd met een goede uiergezondheid. Het bewijs hiervan is dat het celgetal regelmatig lager ligt dan de BSK.

Met Reudink werken ze aan het ideale rantsoen voor de melkkoeien, waarbij kwalitatief goed ruwvoer de basis is. Met secure bemesting, een uitgekiend maai-, oogst- en weideprotocol en goed in- en uitkuilmanagement halen zij zo veel mogelijk melk uit eigen ruwvoer. Daarnaast werken ze zeer gedreven én volgens vaste protocollen aan een goede hygiëne en dierverzorging. Rundveestal De Tolakker is een biologisch melkveebedrijf met 70 melkkoeien en tevens het onderwijsbedrijf van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Benieuwd naar de overige winnaars? Lees hier verder...

Winnaars Agroscoopbokaal 2018