Zoeken
koeien in de weibiologische varkenskoeien1pluimvee nieuw 3varkens1koeien in de wei 2biologische legpluimvee

18-01-2016

Reudink tekent convenant Solidair met soja

Reudink tekent convenant Solidair met soja

Reudink sluit zich aan bij het convenant Solidair met soja, waarin aanvullende eisen worden gesteld aan soja van ver die verwerkt wordt tot biologisch pluimveevoer. De ondertekening van het convenant zal plaatsvinden op de Bio-beurs op 21 januari om 16:00 uur op het Pluimveeplein.

Het convenant Solidair met soja is een initiatief van ketenpartijen uit de biologische pluimveesector, Solidaridad en Bionext. De aanleiding voor het convenant was de wens van de ketenpartijen om aanvullende eisen te stellen die goede werkomstandigheden voor sojatelers en het voorkómen van kap van regenwoud borgen. Deze eisen vormen een aanvulling op de biologische regels.

Met de aansluiting van Reudink is een belangrijke stap gezet richting de verdere verduurzaming van de Nederlandse biologische pluimveesector, aldus projectleider Bionext. Om deze ontwikkeling te bestendigen, is Bionext in gesprek met supermarkten over het opnemen van de aanvullende eisen in inkoopvoorwaarden.

Meer informatie over het convenant is te vinden op de website van Bionext.