Zoeken
koeien in de weibiologische varkenskoeien1pluimvee nieuw 3varkens1koeien in de wei 2biologische legpluimvee

11-06-2018

Tien tips voor optimaal inkuilen

Inkuilen

Tijdens het inkuilen treden er onvermijdbare verliezen op. Dit gebeurt niet alleen al op het veld maar ook onder het plastic en tijdens het uitkuilen. Deze verliezen tussen maaien en voeren kunnen oplopen tot wel 30%! Het beperken van deze verliezen is de eerste winst.  Met behulp van onderstaande 10 tips kunt u zowel uw ruwvoerkwantiteit als -kwaliteit verbeteren.

  1. Goed grasland is de basis! Dit betekent minimaal 80% goede grassen, geen mollen en geen oud gras (overjarig of rest van vorige snede).
  2. Juiste bemesting en verdeling. Stem de bemesting af op het gewenste doel graskuil en bemest zo schoon mogelijk.
  3. Maaien. Maak vooraf een bewuste planning over het jaar en zorg ook zeker voor een goede afstemming met de loonwerker. Na de 1e snede heeft kalendermaaien (elke 4-5 weken) de voorkeur omdat je daarmee kwaliteit kunt behouden. Gras groeit uit gras, dat betekent dat met een minimale maaihoogte van 7cm sneller hergroei optreedt, zeker bij grasklaver. 
  4. Veldperiode. Streef een korte veldperiode na, maximaal 48 uur. Schud bij twijfel niet! Voor een optimale conservering is een droge stof percentage van 35-45 % nodig.
  5. Harken. Schoon harken betekent de juiste balans tussen geen restvoer in het land en vervuiling vanuit grond. 
  6. Gebruik inkuilmiddel. Gebruik Silosolve FC EKO als kuilverbeteraar als aan de bovenstaande randvoorwaarden is voldaan.
  7. Investeer in voeropslag. Voldoende (> 15 maand), flexibel (denk in partijen), lengte (van belang bij het verdelen tijdens inkuilen en voersnelheid bij het uitkuilen), juiste ligging (opening op het noordoosten).
  8. Inkuilen. Verdeelcapaciteit bepaald aanvoer tijdens inkuilen. Het gewicht op de kuil = min. 50% van aanvoer/ uur. Dit betekent dat bij 20 ton aanvoer er 10 ton op de kuil moet om aan te rijden.
  9. Kuil afdekken. Kuil direct afsluiten. Een onderfolie geeft goede resultaten. Bij voorkeur zand erop (gewicht).
  10. Uitkuilen. Een glad snijvlak is noodzakelijk bij uitkuilen. Geen begroeiing om de kuil, geen restvoer om de kuilen (schimmel infectiedruk).

Meer inkuiltips?

Wilt u meer weten over optimaal inkuilen, het optimale oogstmoment of heeft u andere vragen over uw biologische teelt? De teeltspecialisten van Reudink geven u graag advies. Neem gerust contact met ze op via de klantenservice op 088-0248165 of gebruik ons contactformulier.