Zoeken
koeien in de weibiologische varkenskoeien1pluimvee nieuw 3varkens1koeien in de wei 2biologische legpluimvee

01-06-2022

Tips voor een hoger rendement van de 2e snede

2e snede

Velen van u zullen, meer dan in andere jaren, de 1e snede grotendeels in één keer maaien. Hoe zorgt u dan voor een optimale voederwaarde en goede smaak van het gras van de 2e snede? De Biologische Melkveespecialisten van Reudink geven u graag enkele tips voor een hoger rendement van de 2e snede.

Vanwege de uitstekende voederwaarde en smaak van voorjaarsgras alsmede de grote economische waarde van eiwitrijk najaarsgras, wordt vaak gesteld dat in deze perioden (het voorjaar en de herfst) de grootste voordelen van weidegang te behalen zijn. Echter is er nóg een periode waarin weidegang tot vergelijkbare resultaten kan leiden; juni! In de maand juni schiet het gras door, begint de hittestress en is het aanbod van weidegras vaak te krap of is er juist sprake van een overschot. Weidegang kan dan een goedkope en goede oplossing zijn.

Het gevolg van de 1e snede in één keer maaien

Velen van u zullen, meer dan in andere jaren, de 1e snede grotendeels in één keer maaien. Dit zal over twee tot drie weken leiden tot een overmatig aanbod van vers gras. Alles groeit immers tegelijkertijd en even hard. In dezelfde twee tot drie weken zal het gras in de aar schieten. Dit resulteert in verminderde smaak en kwaliteit van het gras, met als gevolg: een te korte in aren geschoten 2e snede. Dit is veelal een ongewenste situatie, omdat de structuur op biologische bedrijven vaak al voldoende voorhanden is of de eerste snede al grof genoeg is.

Tips voor een hoger rendement van de 2e snede

Advies van specialist

Wij adviseren u graag hoe u bovengenoemde nadelen kunt voorkomen:

  • Verhoog de komende weken het aantal uren weidegang sterk. Ga dag en nacht weiden en/of benut het gehele weideplatform. Laat uw koeien 980 VEM opvreten in plaats van 840 VEM in te kuilen;
  • Schaar bewust te vroeg in. Zorg op deze manier, te vroeg en dus met meer hectares, dat er groeitrappen ontstaan. Let op: gun de zode wel een aantal dagen rust na het maaien;
  • Doe dit niet bij de percelen waar de eerste snede het minste opbracht. Start na 14 dagen (roterend standweiden) of 21 dagen (omweiden) op deze percelen met uw normale beweidingsstrategie. Deze percelen zullen de minste hergroeivertraging hebben en dus het snelst weer weidegras geven.

Een bijkomend voordeel is dat de koeien, door meer weidegras te vreten en ’s avonds buiten te zijn, significant minder last hebben van hittestress.

Succes de komende weken met de bovenstaande tips. Heeft u nog vragen of wenst u advies? Reudinks melkveespecialisten beantwoorden ze graag.