Zoeken
koeien in de weibiologische varkenskoeien1pluimvee nieuw 3varkens1koeien in de wei 2biologische legpluimvee

02-04-2018

Varkens voeren op maat leidt tot beter resultaat

Varkens voeren op maat

Veel gezonde kwaliteitsbiggen, werkgemak in de stal en een hoge voerwinst zijn veelgehoorde wensen onder biologische varkenshouders. Door uw varkens op maat te voeren zijn 25,0 gespeende biggen/zeug/jaar of meer ook voor u haalbaar. André Westervelt, specialist biologische varkenshouderij, legt uit hoe hij dit met zijn klanten realiseert.

“Een goed advies begint met waarnemen in de stal”, steekt André van wal. “Door het gedrag van de varkens te observeren, de voer- en wateropname te beoordelen, de huisvesting en gezondheid van de dieren te bekijken, kan je beter analyseren wat goed gaat en wat beter kan.” De specialist weet waarover hij praat. Net zoals zijn collega’s bij Reudink heeft hij jarenlange ervaring in de begeleiding van varkenshouders. “We werken daarbij intensief samen met dierenartsen, fokkerijorganisaties en afnemers van varkens, vertelt hij. “Na het stalbezoek en het analyseren van de technische cijfers bespreek ik aan de keukentafel het rantsoen. Dat kan een rantsoen zijn met complete mengvoeders, maar ook met enkelvoudige grondstoffen of zelfs bijproducten. Door elke diersoort te voeren naar behoefte en het voerschema bij te stellen naar de omstandigheden, realiseren onze klanten een gemiddelde productie van meer dan 25,0 gespeende biggen/zeug/jaar.” Onderstaande grafiek laat de stijging sinds 2012 zien. En de resultaten zitten nog steeds in de lift. “Een op maat gemaakt plan van aanpak werkt motiverend en zorgt ervoor dat het lekker loopt in de stal”, is de overtuiging van de specialist.
 

Resultaten zeugenhouders Reudink
Grafiek 1: Resultaten Reudink-klanten 2013 - 2017