Zoeken
koeien in de weibiologische varkenskoeien1pluimvee nieuw 3varkens1koeien in de wei 2biologische legpluimvee

02-06-2021

Veevoer van om de hoek: Uitnodiging Kringloopbijeenkomst Midden

Koplopers in Kringlooplandbouw

Na een drietal digitale regio kringloopbijeenkomsten in februari en maart voor Noord, Midden en Zuid met bij elkaar meer dan 100 deelnemers gaat het project Koplopers in kringlooplandbouw verder met fysieke bijeenkomsten op drie boerderijen in de drie regio’s om ruimte te kunnen bieden aan informeel uitwisselen en het leggen van intersectorale contacten voor samenwerkingen. Daarnaast wordt op iedere bijeenkomst een focus gelegd op een voor het bedrijf relevant onderwerp dat verder uitgediept wordt. Dit onderwerp is direct gelinkt met het bedrijf waar de bijeenkomst plaatsvindt.

Samen met BDEKO en de VBV organiseert Bionext Woensdag 16 Juni van 10:00 tot 15:00 de eerste fysieke kringloopbijeenkomst Midden met de focus: veevoer van om de hoek. De bijeenkomst vindt plaats op het bedrijf van Sijbrand Westra ‘de westerade’ in Dronten. Achim Tijkorte, Product Manager Reudink, verzorgt een presentatie over het bijvoeren van enkelvoudige producten aan varkens en pluimvee. Bekijk hier de agenda voor de dag met een uitgebreidere toelichting.

Corona

Deze bijeenkomst zal uiteraard worden georganiseerd binnen de dan geldende corona regels en adviezen vanuit de overheid. Wanneer dit t.z.t. betekent dat de fysieke bijeenkomst geen doorgang kan vinden zal dit direct met de deelnemers worden gecommuniceerd vanuit de organisatie.

Aanmelden?

Meldt u aan via deze link. Deelname is gratis. De deadline voor aanmelden is 9 Juni.

We zien u graag 16 Juni bij De Westerade, Oudebosweg 26, in Dronten!