Zoeken
koeien in de weibiologische varkenskoeien1pluimvee nieuw 3varkens1koeien in de wei 2biologische legpluimvee

24-11-2017

Vertrouwen in de toekomst

Wilfred Jonkman

Column Wilfred Jonkman

De nieuwe regering in Nederland presenteerde het regeerakkoord voor de komende vier jaar onder de titel ‘Vertrouwen in de toekomst’. Met daarin duidelijke doelstellingen zoals een reductie van 49% CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 en het sluiten van alle kolencentrales voor 2030. In het akkoord werd met geen woord gerept over doelstellingen voor de biologische landbouw. Dan geeft het rapport uit 2016 van de Duitse regering met de duurzaamheidsstrategie (iets) meer vertrouwen. Daarin markeren ze 20% als doel voor het aandeel biologische landbouw. Een deadline wordt echter niet genoemd.

Deze passage komt uit het Nederlandse regeerakkoord: “Onze agrofoodsector kan een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame voedselvoorziening voor de groeiende wereldbevolking. Het beleid is erop gericht dit potentieel te benutten, binnen de geldende natuur- en milieunormen. Innovatie en ondernemerschap zijn daarbij cruciaal, net als aandacht voor de continuïteit van gezinsbedrijven die een grote rol spelen in de sector”. Bevordering van duurzame landbouw, city-landbouw, verkoop van streekproducten en dierenwelzijn kwam ook aan bod. Dit zijn gewenste ontwikkelingen waarin de biologische landbouw zich duidelijk kan onderscheiden.

Dat innovatie in agrofood als cruciaal wordt gezien, is voor Reudink een schoen die past. Ook wij zien innovatie als de motor voor ons bedrijf en de ontwikkeling van de biologische sector. In Bio-Info nr. 3 besteden we volop aandacht aan de laatste innovaties en de betekenis daarvan voor u. Voor ons geeft dat in elk geval voldoende ‘vertrouwen in de toekomst’.

Wilfred Jonkman
Directeur Reudink