Zoeken
koeien in de weibiologische varkenskoeien1pluimvee nieuw 3varkens1koeien in de wei 2biologische legpluimvee

09-04-2020

Vier tips voor weidegang biologisch melkvee

Weidegang

Gezonde, grazende koeien in de wei zijn een mooi gezicht. Maar wanneer kunt u starten met weiden en is het slim om wel of niet voor te weiden? Wat doet u met percelen met muizenschade en hoe gaat u om met kruiden in het grasland? Deze vier tips helpen voor een succesvolle weidegang.

Tip 1: Wanneer starten met weidegang?

Maak een bewuste keuze of u de eerste snede wilt maaien of weiden:

 • Standweiden/Nieuw Nederlands Weiden: is de bodemtemperatuur 10°C en is de zode begaanbaar? Start dan met weiden. Door de nachtvorst viel de grasgroei nog tegen. Nu het mooier weer is en de nachten warmer zijn, gaat het gras week groeien. Dus: met de koeien naar buiten!
 • Omweiden: 
  • óf deze week beginnen met het voorweiden van percelen (zie tip 2);
  • óf beginnen zodra er 1200 kg drogestof gras staat (13-14 cm).
 • Maaien: maai een deel van de huiskavel ‘te vroeg’. Daardoor kunt u eerder met de koeien verweiden, loopt u minder snel vast tijdens de tweede snede en krijgt u meer vers gras in de koe tijdens de tweede snede.

Tip 2: Ga voorweiden

Voorweiden is een (groot) aantal percelen in één dag door de koeien af laten vreten. Dus voordat u écht begint te beweiden. De voordelen van voorweiden zijn:

 • De koeien vreten het oude gras op. Dit gras vreten ze later niet meer op, omdat jonger gras lekkerder is. Het oude gras verdwijnt dan in de kuil met negatieve gevolgen voor smakelijkheid en kwaliteit van de graskuil.
 • Gras wordt gestimuleerd om uit te stoelen. Dit is erg positief voor de zodedichtheid van een perceel, zodat bijvoorbeeld paardenbloem maar ook ruwbeemd minder kans krijgen. 

Gaat u voorweiden? Begin er dan deze week mee!

Tip 3: Heeft u muizenschade?

Heeft u percelen met muizenschade die (met name dit voorjaar) doorgezaaid zijn of worden? Neem dan deze adviezen ter harte:

 • Maai een lichte snede om de kans van het slagen van doorzaaien te vergroten. Maai ± 2500 kg drogestof.
 • Weid de rest van het jaar zo veel mogelijk (waar mogelijk) om gras uit te laten stoelen en veel zon erin te krijgen. Dit is met name van belang voor de klaver.

Tip 4: Kruiden in grasland

De eerste resultaten van het kruiden inzaaien bij herinzaai zijn positief. Kruiden kiemen wat langzamer en kunnen minder concurrentie van het gras verdragen dan klaver. Houd hier rekening mee.

Onze weidecoach adviseert u graag

Heeft u nog vragen over de weidegang of heeft u een specifiek probleem waar u advies in wilt? Onze weidecoach helpt u hier graag bij. Neem voor meer info contact op met uw lokale dealer of onze klantenservice via 088 - 024 81 65 of mail naar info@reudink-bio.eu