Zoeken
koeien in de weibiologische varkenskoeien1pluimvee nieuw 3varkens1koeien in de wei 2biologische legpluimvee

14-07-2020

Vleesvarkenshouders Reudink realiseren fors hogere groei en beter saldo

Biologische vleesvarkens

Biologische vleesvarkenshouders die voeren van Reudink presteren in 2019 technisch beter dan het jaar ervoor. Ze realiseren ruim 40 gram meer groei per dag en een 0,02 scherpere EW-conversie in vergelijking met 2018. Ook de uitval is 0,2% lager. Dit levert een saldoverbetering op van € 3,63 per afgeleverd vleesvarken. De nieuwe aanpak en biologische vleesvarkensvoeders van Reudink, die in 2019 zijn geïntroduceerd, werpen hun vruchten af.

Ruim 40 gram hogere groei en 0,02 scherpere EW-conversie

In 2019 heeft Reudink het biologische voerassortiment voor vleesvarkens aangepast. Enerzijds als respons op de marktontwikkeling in genetica naar een steeds magerder type varken. Anderzijds om beter te sturen op gezondheid en specifiek de darmgezondheid van vleesvarkens. Door gerichte inzet van verschillende vezelfracties, een betere maalfijnheid en de gedeeltelijk grovere structuur van het voer, verbetert de darmflora en de gezondheid van de varkens. Dit zien varkenshouders in 2019 terug in een scherpere EW-voerconversie en een lagere uitval. Het grootste effect is echter te zien in de forse gemiddelde groeistijging van 41 gram/dag, zo blijkt uit de cijfers van Agroscoop, het managementsysteem van Reudink en ForFarmers. Vertaald naar financiële waarde levert dit een saldostijging op van € 6.500,- op een gemiddeld bedrijf met 1.800 afgeleverde vleesvarkens per jaar.

Biologische varkens meer spier, minder spek

Tevens valt op dat het geslacht gewicht met 0,8 kg is gestegen naar een gewicht van 97,1 kg. Ook de trend naar steeds magerder type vleesvarken zien we terug bij het biologische varken. Het vleespercentage steeg 0,14% door 1,1mm extra spierdikte en 0,15mm minder spekdikte. De aanpassingen die Reudink hiervoor ruim een jaar geleden in het voerpakket heeft gedaan, zien de varkenshouders nu terug in de technische resultaten.

Inzicht met Agroscoop

Agroscoop is de monitoringstool van Reudink en ForFarmers om individuele bedrijven te begeleiden op basis van de technische kengetallen. Reudink heeft meer dan tien jaar inzicht in de technische resultaten van klanten. Hiermee zijn we in staat klanten beter te begeleiden met praktische adviezen in de stal, maar ook met technische en bedrijfseconomische adviezen. Aan de hand van de cijfers stellen we samen met de klanten duidelijke doelstellingen en monitoren we de prestaties van onze voeders in de praktijk.