Zoeken
koeien in de weibiologische varkenskoeien1pluimvee nieuw 3varkens1koeien in de wei 2biologische legpluimvee

30-06-2022

Voorkom pensverzuring met de aanpak en buffers van Reudink

Herkauwersindex Verzuringsindex

Een gezonde pens is een voorwaarde voor gezonde koeien met een hoge- en efficiënte melkproductie. In sommige situaties is er risico op pensverzuring. Bijvoorbeeld bij hittestress of bij het voeren van een rantsoen met een hoge VerzuringsIndex (VI) en/of lage HerkauwIndex (HI). Voorkom problemen door tijdig natriumbicarbonaat of Reudink Vitaspor Buffer in te zetten.

Wat is pensverzuring?

Pensverzuring wordt veroorzaakt door een te lage pens-pH (te hoge zuurtegraad), als gevolg van een verstoorde balans tussen de zuurbelasting en buffercapaciteit in de pens. Het gaat vaak gepaard met dunne mest (slechte vertering) en een wisselende melkproductie. Pensverzuring kan ook leiden tot een verminderde weerstand en als gevolg daarvan problemen geven met uiergezondheid, vruchtbaarheid en klauwgezondheid. Tevens daalt de rantsoenefficiëntie als gevolg van pensverzuring.

Verzuringsindex (VI) en Herkauwindex (HI) in balans

Reudink heeft in samenwerking met ForFarmers twee unieke kengetallen ontwikkeld om de zuurbelasting en buffercapaciteit in de pens uit te drukken. Het is belangrijk dat deze kengetallen goed in evenwicht zijn. Uw melkveespecialist gebruikt deze getallen om een optimaal, maar veilig rantsoen samen te stellen en daarmee pensverzuring te voorkomen.

  • De verzuringsindex (VI): drukt de snelheid van het rantsoen- en de zuurtebelasting van het rantsoen in de pens uit.
  • De herkauwindex(HI): drukt de hoeveel structuur in het rantsoen uit. Meer structuur resulteert in meer herkauwactiviteit. Hierbij produceert de koe speeksel. Speeksel heeft een beschermend (bufferend) effect in de pens.

“Reudink Vitaspor Buffer past goed bij weidegang”

Reudink Vitaspor Buffer is een samengesteld product dat u als aanvullende buffer kunt verstrekken naast de standaard mineralenmengsels Reudink Vitaspor Balans of Top. Hiermee is het makkelijk (tijdelijk) inzetbaar. Het product bevat een gistencultuur om de pens-pH te stabiliseren en de celwandafbraak (ruwvoer) te stimuleren. 

Zuurbelasting en buffercapaciteit
Natriumbicarbonaat zorgt bij hittestress voor een stabielere pens-pH. Het werkt alleen zeer kort na opname. Met Reudink Vitaspor Buffer heeft u een mengsel van verschillende producten, waaronder gisten, met een langere werking voor een gezonde pens-pH.

De grafiek laat zien dat de zuurbelasting uit het rantsoen uitgezet tegen de tijd eerst toe neemt en na een lange periode afneemt. Om de pens gezond te houden is het noodzakelijk om de zuurbelasting weg te vangen door toevoeging van bufferproducten. De buffercapaciteit van natriumbicarbonaat is voor een korte periode heel hoog, maar na een langere periode is de buffercapaciteit op, terwijl de zuurbelasting nog steeds aanwezig is. De Reudink Vitaspor Buffer zorgt juist voor een langdurige buffering van het zuur. Hierdoor blijft de pens de gehele periode op een stabiel pH-niveau. Reudink Vitaspor Buffer past daarom heel goed bij weidegang.

De voordelen van Reudink Vitaspor Buffer

  1. Langdurige en effectieve bescherming (buffering) van de pens
  2. Voorkomt nadelige gevolgen van hittestress
  3. Verbetert diergezondheid en rantsoenefficiëntie

Meer weten?

Wilt u meer weten over het voorkomen van pensverzuring of de toepassing van een buffer? Neem dan contact op met uw dealer, uw biologisch melkveespecialist of met onze klantenservice.