Zoeken
koeien in de weibiologische varkenskoeien1pluimvee nieuw 3varkens1koeien in de wei 2biologische legpluimvee

30-08-2022

Waarom kiezen voor de wintererwt in mengteelt?

N-bolletjes erwt in het grasland begin april.
N-bolletjes erwt in het grasland begin april.

De mengteelt met erwten past perfect in het naar ons idee ideale bouwplan. Erwten leggen, net als klavers, stikstof uit de lucht vast via de stikstofknolletjes op de wortels. Doordat erwten geen koudeprikkel nodig hebben, doen ze dit, in tegenstelling tot bijvoorbeeld klaver, ook in de winter en in het vroege voorjaar. Daarnaast is de erwt een bedrijfszeker gewas met een uitstekende ziekteresistentie. De wintererwt is vermeerderd onder Nederlandse omstandigheden en is daardoor bestand tegen onze kwakkelwinters. Omdat de erwt in de winter groeit, leidt dit, net als bij wintergranen, tot een hogere opbrengst dan bij zomererwten. De erwt leent zich voor teelt in combinatie met zowel granen als gras. Erwten zijn zeer smaakvol voor de dieren en leveren extra eiwit t.o.v. monoteelt graan.

De mengteelt van wintererwt met gras

Bij zeer dichte graszodes krijgt klaver nauwelijks kans om te ontkiemen. De erwt heeft meer kiemkracht en kan beter door een dichte zode komen. De door de erwt vastgelegde stikstof komt beschikbaar voor bodem en gewas. Enerzijds verhoogt de erwt het RE-gehalte van de eerste maaisnede, anderzijds legt de erwt 20-30 kg stikstof vast in de bodem die voor de 2e snede beschikbaar komt.

Waarom een mengteelt van wintergraan met wintererwten?

  • De erwt is winterhard met nauwelijks kans op vorstschade. Daardoor houdt de erwt beter stand en kan goed doorgroeien met als gevolg een betere droge stof- en eiwitopbrengst;
  • Erwten profiteren van een steungewas, terwijl het graangewas al tijdens de teelt profiteert van de extra stikstof;
  • Inzaaien is gemakkelijk, aangezien erwten op dezelfde diepte als graan kan worden gezaaid. Daarvoor is slechts minimale grondbewerking nodig. Eerst scheuren of ploegen is niet nodig;
  • Na oogst komt het land schoner van onkruid beschikbaar.

Mengteelt gras-erwt of graan-erwt?