Zoeken
koeien in de weibiologische varkenskoeien1pluimvee nieuw 3varkens1koeien in de wei 2biologische legpluimvee

10-12-2018

Winterrantsoen koeien: tips voor uw voerstrategie

Winterrantsoen koeien

Het koude voorjaar en de lange, extreem droge zomer heeft veel invloed op uw ruwvoerkwaliteit. Wat wijzen de analyses op uw bedrijf uit? En heeft u de voerstrategie voor de winter al gereed? De belangrijke aandachtspunten op een rij.

De gemiddelde cijfers van Eurofins tonen dat de eerste snede gras een hoger ruw eiwit gehalte bevat en een goede gemiddelde celwandvertering. In de daaropvolgende droge periode schoot het gras snel in de aar en kreeg het een slecht verteerbare celwand. De door droogte getroffen snijmais kenmerkt zich door een veel lager zetmeelgehalte en dus minder energie per kg drogestof. Maar heeft – mits tijdig gehakseld – een betere celwandvertering. Allemaal zaken die van directe invloed op de melkgift en –gehalten zijn. Neem daarom tijdig ruwvoermonsters en maak samen met uw melkveespecialist een stalvoederbalans en voerstrategie. Bespreek welke kuilen wanneer te voeren aan welke diergroep. Hou daarbij de volgende zaken in het oog:

  1. Geef de hoogproductieve koeien, transitiekoeien en -vaarsen en jongvee tot negen maanden de beste kwaliteit ruwvoer.
  2. Daarna volgen de laagproductieve koeien en het oudere jongvee.
  3. De drachtige vaarzen en de koeien aan het begin van de droogstand, krijgen het kwalitatief mindere ruwvoer.
  4. Gebruik de speciale krachtvoermengsels van Reudink om, ondanks ruwvoertekorten, uw koeien gezond te voeren.
  5. Zorg voor voldoende mineralen, spoorelementen en vitaminen in het rantsoen.
  6. Voorkom broei in de kuil, want dat leidt tot dubbel verlies: minder energie per kg drogestof én een lagere voeropname. Met name de tweede en derde snede is broeigevoelig door het hogere drogestof- en suikergehalte.

Goed voeren is duurzaam

Een goed rantsoen en verstandige voerstrategie zorgt voor koeien die lang mee gaan en ook op hoge leeftijd prima blijven produceren. Heel duurzaam dus! De laatste tien ‘100-tonners’ bij Reudink-klanten hadden een gemiddelde leeftijd van 11,3 jaar met 9,5 lactaties, wat wijst op een uitstekende vruchtbaarheid. De 305-dagen-productie van deze dieren was gemiddeld 10.117 kg melk met 4,10% vet en 3,29% eiwit. Duurzaam en hoogproductief gaan hand-in-hand.