Zoeken
Geiten Geiten

Geiten

Biologisch boeren is topsport, dat geldt ook voor de geitenhouderij. Het is belangrijk om balans te vinden tussen het biologisch uitgangspunt, de klantwaarde en de economie.
We richten ons in de geitenhouderij op factoren die een duurzame melkproductie en een duurzaam rendement beïnvloeden. Zo optimaliseren we opfok, voeding, geitcomfort en werkorganisatie op bedrijfsniveau.

Opfok en gezondheid
Een goede opfok is doorslaggevend. Als de geiten bij het dekken niet zwaar genoeg zijn, verliezen ze teveel energie aan groei en dat kost melk. En dat doet de weerstand van de dieren geen goed. Opfok op het eigen bedrijf met de inzet van eigen bokken is het beste. Dat voorkomt insleep van ziektes en zorgt voor een hoge gezondheidstatus van de geitenstapel. Zorg er bij aankoop van lammeren voor, dat deze afkomstig zijn van CL- en CAE-vrije geitenbedrijven.

Uiteraard speelt voeding een grote rol bij de melkproductie en de gezondheid van geiten. Een uitgekiend rantsoen is essentieel voor een duurzame productie van melk, vet en eiwit.  Naast standaardvoeders werkt Reudink veel met maatwerkvoeders die op uw specifieke situatie zijn afgestemd.

Kennis van adviseurs
Onze adviseurs helpen niet alleen met de kennis over voeding, ze ondersteunen ook bij managementzaken. Voor bestaande bedrijven betekent dit praktische adviezen in de stal en een accurate kostprijsberekening. Vele (startende) ondernemers behalen successen in de biologische geitenhouderij, mede dankzij de intensieve begeleiding en uitgebalanceerde voeders. De combinatie van intensieve begeleiding en uitgebalanceerde voeders is een succesformule.

Reudink biedt:

  • Adviseurs, gespecialiseerd in de biologische geitenhouderij
  • Een ruim assortiment standaard mengvoeders
  • Opties voor maatwerkvoeders, toegesneden op specifieke bedrijfssituaties.
  • Een sterke basis voor het realiseren van een hoge levensproductie en een duurzaam rendement.