Zoeken
koeien in de wei 2koeien in de weikoeien1

Biologische gras- en kruidenmengsels

Man met gras in de handen in de wei

Meer melk uit eigen ruwvoer is gunstig voor de biologische kringloop én uw portemonnee. De keuze van het juiste weidemengsel is daarin een belangrijke factor. De grassen uit het Reudink assortiment worden geselecteerd op basis van landbouwkundige eigenschappen zoals opbrengst en vitaliteit. Met de gras- en kruidenmengsels van Reudink werkt u aan een betere ruwvoerkwaliteit, een smakelijk rantsoen voor uw koeien of geiten én meer biodiversiteit.

Grasmengsels

V.l.n.r. Engels Raaigras, Hydro Power EKO, Rietzwenk.
V.l.n.r. Engels Raaigras,Hydro Power EKO,Rietzwenk

Graszaadkeuze

Bij de keuze van het graszaadsoort is het graslandgebruik – grazen al dan niet in combinatie met maaien of uitsluitend maaien – de belangrijkste keuzemaatstaf. Daarnaast zijn er nog een aantal landbouwkundige kenmerken die de keuze van de grassoorten en –rassen mede bepalen: productievermogen, langleefbaarheid, kwaliteit, smakelijkheid,  wintervastheid, zodedichtheid en droogte tolerantie. De biologische grasmengsels van Reudink combineren de innovaties rondom grasveredeling met eenvoud en keuzegemak: slechts drie soorten mengsels zijn voldoende om te beantwoorden aan iedere bedrijfssituatie en elk doel. Reudink heeft onderzoek gedaan naar droogte tolerante grassoorten. Deze kennis is verwerkt in het graszaadmengsel Reudink Hydro Power EKO. Dit type is diepgeworteld (zie afbeelding: 127 cm) en vormt de optimale combinatie van Engels Raaigras en Rietzwenk. Daarmee heeft het een uitstekende droogtetolerantie en ook een goede voederwaarde.

1 Reudink Weiden EKO

2 Reudink Maaien EKO

3 Reudink Hydro Power EKO

Logo Reudink Hydro Power EKO

Een mengsel voor droogtegevoelige maaipercelen of kavels op afstand die niet beregend kunnen worden.

  • Bestaat voor 75% uit de droogte tolerante Powergrassen en Rietzwenkgrassen.
  • Uitstekend mengsel om te combineren met klavers.
  • Bevat tetraploïd raaigras met rassen die voor een supervroege groei staan.
  • Een compleet mengsel met rode klavers voor stikstofbinding en meer biodiversiteit.

Kruidenmengsel

Voor een kruidenrijk grasland en verdere verbetering van de biodiversiteit heeft Reudink een biologisch kruidenmengsel genaamd Reudink Kruidenmengsel EKO. Dit mengsel is specifiek samengesteld op praktisch en effectief gebruik: alleen kruiden die geschikt zijn voor onze Nederlandse, biologische veehouderij, zijn in dit mengsel opgenomen. Hierdoor realiseert u met weinig kilo’s veel effect en bespaart u kosten.

Reudink Kruidenmengsel EKO is verkrijgbaar in zakken van 5 kg en bevat 4 verschillende kruiden:

  • Smalle weegbree (35%)
  • Cichorei (30%)
  • Rolklaver (30%)
  • Duizendblad (5%)

Bestelinfo

Heeft u advies nodig over uw graslandbeheer of keuze in weidemengsels? Raadpleeg uw biologische melkvee- of geitenspecialist. Indien gewenst schakelen zij een weidecoach of teeltspecialist in voor specifieke teeltvraagstukken. U kunt de weidemengsels en zaaizaden bestellen via uw dealer of onze klantenservice op tel. 088 – 024 81 65 of mailen naar info@reudink-bio.eu