Zoeken
koeien in de wei 2koeien in de weikoeien1

Biologische zwavelmeststof voor een betere gewasopbrengst

Zwavelmeststof

Voor het komende teeltseizoen heeft Reudink de biologische zwavelmeststof met calcium: GranuGips. Speciaal bedoeld voor toepassing in de biologische landbouw en de stimulatie van een hogere eiwitopbrengst en eiwitkwaliteit van uw gewassen. In dit artikel leest u hoe het werkt en wat de voordelen zijn.

GranuGips

GranuGips is een zwavelmeststof voor toepassing bij de 1e (en evt. 2e) snede in de biologische landbouw. Het is SKAL-gecertificeerd en pH neutraal. GranuGips heft het zwaveltekort van het gewas op met een hogere ruw eiwit (RE) opbrengst als gevolg. Dit komt enerzijds door een hoger RE-gehalte en anderzijds door een hogere ds-opbrengst.

GranuGips bevat zowel calcium als zwavel in goed opneembare vorm. Het aandeel zwavel zorgt voor een efficiëntere omzetting van o.a. stikstof. Zo worden de vitale groeifuncties, onmisbaar voor de vorming van bladgroen en eiwit, gestimuleerd. De calcium zorgt voor het behalen van een maximaal rendement aan voedingsstoffen uit de bodem en de bemesting.

De samenstelling ziet er als volgt uit: 28% Ca – calcium  (40% CaO) en 20% S – zwavel (50%SO3). GranuGips is verkrijgbaar in BigBags van 600kg. Het is een granulaat die gemakkelijk aan te wenden is middels een pendel- of centrifugaalstrooier.

De voordelen van GranuGips:

GranuGips
  • Het grotere aandeel zwavel in GranuGips (20% i.p.v. 16% bij bijvoorbeeld Calci-Blend S) zorgt ervoor dat u 20-30% minder hoeft te strooien om hetzelfde effect aan zwavelbemesting als bij andere meststoffen te bereiken.
  • GranuGips is de meest harde en ronde gipskorrel die u kunt krijgen. Daardoor is het beter (en breder) strooibaar en geeft het minder stof. Zo bespaart het u ook werk!
  • GranuGips heeft meer effect dan reguliere gips. Dit komt omdat het bestaat uit extra fijne gipsdeeltjes die zorgen voor veel contactwerking en snelle oplosbaarheid. Ook bestaat GranuGips uit een soort gips dat sneller oplost in water dan vergelijkbare producten. De calcium wordt daardoor sneller opgenomen door de bodem en de plant.
  • Met Granugips kunt u toch Calcium aan de bodem toevoegen terwijl het de pH niet verhoogd. Dit komt met name op kleigronden goed van pas.

Zwavel (S)

Het tekort aan zwavel aan het begin van het groeiseizoen

Wanneer het gras (en de klaver) groeit op basis van de door mineralisatie vrijkomende voedingsstoffen – dit is het geval in de zomer en in het najaar – is de zwavelvoorziening altijd toereikend. Bij geen of weinig mineralisatie heeft de bodem eerder een tekort aan N dan aan S. Daarom bemesten we, om de grasgroei te stimuleren, al vroeg in het voorjaar met drijfmest. Door vroeg in het voorjaar dierlijke mest toe te dienen, ontstaat extra behoefte aan aanvullende zwavelbemesting; de krappe verhouding tussen N en S wordt verder scheef getrokken.

In de organische mest zit niet alleen stikstof maar ook zwavel. De zwavel in dierlijke mest is volledig in organische vorm aanwezig en deze komt dus niet op korte termijn beschikbaar. De plant heeft daarom behoefte aan aanvullende zwavelbemesting. Klaver heeft een nog hogere behoefte dan gras.

Zwavel voor een betere eiwitkwaliteit

Zwavel is een onmisbaar element voor de vorming van enkele essentiële aminozuren (methionine en cysteïne). Met name hoogproductieve koeien hebben behoefte aan deze aminozuren. Bij een tekort aan zwavel kunnen deze aminozuren slecht gevormd worden. Dit betreft voornamelijk de 1e snede waar u in de winter van melkt. Methionine en cysteïne zijn de aminozuren die vooral in soja voorkomen. Met een optimale zwavelbemesting kunt u de aanvoer van soja, en bijbehorende kosten, op uw bedrijf dus beperken. En de kringloop verder verkleinen.

Zwavel voor een hogere eiwitopbrengst

Zwavel zorgt voor meer stikstofbinding door een efficiëntere omzetting van stikstof in de plant. Het stimuleert de vitale groeifuncties die onmisbaar zijn voor de vorming van bladgroen (groei) en eiwit. Om die reden verhoogt zwavel ook de eiwitopbrengst per hectare

Calcium (Ca)

Meer weten of bestellen?

Met GranuGips heft u het zwaveltekort in het voorjaar op door slechts 75-125 kg GranuGips per hectare te strooien. En u verbetert tegelijkertijd uw bodemstructuur. Heeft u interesse in de biologische zwavelmeststof GranuGips? Bel dan uw specialist of uw dealer. Ook kunt u contact opnemen met onze klantenservice via onderstaand contactformulier.

Contactformulier GranuGips

  1. Lees in ons privacy statement hoe ForFarmers omgaat met uw persoonsgegevens