Zoeken
biologische legpluimveepluimvee nieuw 3

HomeMixxing: voor pluimveehouders die zelf mengen

Mais granen legpluimvee

Kiest u voor de inzet van enkelvoudige grondstoffen op uw pluimveebedrijf? Dan biedt het HomeMixxing concept van Reudink u concreet resultaat: een beter rendement en een hoge efficiëntie. Bovendien biedt het u de mogelijkheid om snel en flexibel in te spelen op ontwikkelingen op uw bedrijf.

Wat is HomeMixxing?

Bij HomeMixxing gebruikt u beschikbare – regionaal geteelde – enkelvoudige grondstoffen in combinatie met maatwerk voeroplossingen voor het rantsoen van uw kippen. De specialist maakt tijdens het bedrijfsbezoek een passende rantsoenberekening voor het koppel dat op dát moment in uw stal zit. U maalt, mengt en mixt de grondstoffen met het aanvullende voer op uw eigen bedrijf. Zo voert u naar behoefte van uw kippen en is bijsturen eenvoudig mogelijk. Dit leidt tot verlaging van de voerkosten, verbetering van het rendement én de mogelijkheid tot het sluiten van de kringloop bij inzet van regionale, (zelf) geteelde grondstoffen.

Hoe werkt het?

Het succesvol inzetten van enkelvoudige grondstoffen hang van een aantal zaken af. In de eerste plaatst dat u het als een uitdaging ziet om samen met uw voerleverancier te werken aan een maatwerkvoeroplossing. Daarnaast zijn de volgende aspecten belangrijk: 

  • kennis van grondstoffen;
  • kwaliteitsborging van de (zelf) geteelde of aangekochte grondstoffen;
  • omvang en kwaliteit van de opslag en bewaring;
  • mogelijkheden in, en beschikbaarheid van voertechniek.

De specialist HomeMixxing heeft kennis en ervaring op deze aspecten en levert een wezenlijke bijdrage aan het succesvol inzetten van enkelvoudige grondstoffen. De medewerkers van de afdeling klantenservice helpen u graag bij het inkopen van de gewenste grondstoffen. Een team van traders ondersteunt hierin en zo verzorgen we gezamenlijk voor u het totale voerpakket.

Het resultaat

  • Verlaging voerkosten
  • Verbetering rendement
  • Flexibiliteit in rantsoensamenstelling
  • Voeren naar behoefte
  • Mogelijkheid tot sluiten van de kringloop
HomeMixxing legpluimvee

Ook zelf mengen?

Spreekt het zelf mengen van voer u aan? Neem contact op met uw biologisch legpluimveespecialist voor een rantsoenberekening bij u aan de keukentafel. Via onze Klantenservice kunt u de losse grondstoffen bestellen via tel. 088 – 024 81 65. Of vul onderstaand formulier in, dan nemen wij contact op met u.

Contactformulier HomeMixxing legpluimvee

  1. Lees in ons privacy statement hoe ForFarmers omgaat met uw persoonsgegevens