Zoeken
koeien in de weibiologische varkenskoeien1pluimvee nieuw 3varkens1koeien in de wei 2biologische legpluimvee

Missie

Reudink is een vooruitstrevend mengvoerbedrijf. We begeleiden klanten bij het realiseren van een duurzaam rendement. En we denken proactief mee met ketenpartners in de biologische sector. Dit maakt ons richtinggevend binnen de biologische (veehouderij-)sector in Noordwest-Europa. Kernwoorden voor ons handelen zijn: specialisme, betrokkenheid en transparantie.

We zijn specialist:
- 100% biologische mengvoeders.
-  Specialisten per sector.

We zijn betrokken:
- Bij onze klanten.
- Bij de biologische sector.

We zijn transparant:
- Toepassing van biologische richtlijnen.
- Inzicht in herkomst, kwaliteit en borging van grondstoffen.

Visie

De biologische (veehouderij-)sector ontwikkelt zich tot een volwassen zelfstandige sector met klantgerichte ondernemers die zich conformeren aan het biologische uitgangspunt. Een goede balans tussen de biologische uitgangspunten en de economische resultaten is hierbij van  belang.

Reudink ziet het als haar taak dit verder te ontwikkelen en in te vullen. In het belang van Reudink, haar afnemers en de sector. Biologische veehouders moeten zich ‘thuis’ voelen bij Reudink.