Hart voor Bio

100 bio - Reudink Nederland

Reudink kiest bewust voor biologisch en produceert enkel biologisch veevoer. Wij geloven in de biologische basisprincipes. De kringloopgedachte met daarin de zorg voor omgeving, mensen, dieren en bodem staat hierin centraal. We zijn overtuigd van de meerwaarde van bio voor een duurzame wereld. Ook voor de volgende generaties. Een duurzame biologische veehouderij. Daar zetten wij ons voor in.

Biologische basisprincipes

Gezondheid
Ecologie
Eerlijkheid
Zorg
Gezondheid test 1
Ecologie principe
Eerlijkheid principe
Zorg principe

Biologische landbouw ondersteunt en verbetert de gezondheid van bodem, plant, dier en mens als één ondeelbaar geheel

Biologische landbouw is gebaseerd op levende ecologische systemen en cycli

Biologische landbouw bouwt voort op relaties die eerlijkheid ten aanzien van de gemeenschappelijke omgeving waarborgen

Biologische landbouw wordt beheerd op een voorzichtige en verantwoordelijke manier om de gezondheid en het welzijn van de huidige en toekomstige generaties en het milieu zelf te beschermen

"Wij staan zij-aan-zij met biologische veehouders, zodat zij op duurzame wijze gezonde voeding kunnen produceren."

Bekijk onze missie & visie
Header Judith hart voor bio pagina

Samen sluiten we de kringloop

Reudink gelooft in samenwerking. Samen sluiten we de kringloop, bijvoorbeeld door…

  • biologische akkerbouwers en onze klanten (of klanten onderling) met elkaar in contact te brengen
  • veehouders te helpen op het gebied van teelt van eigen (ruw)voer met advies over het juist opslaan, bewerken en inzetten van biologisch-geteelde producten
  • veehouders te ondersteunen die eigen grondstoffen inzetten of zelf veevoer mengen met behulp van ons HomeMixxing concept
  • veehouders te adviseren over de toepassing van fermentatie om de voedingswaarde van de grondstoffen of de kuil maximaal te benutten, verliezen te voorkomen en een positieve impuls te geven aan diergezondheid
  • zoveel mogelijk reststromen uit de humane sector in onze voeders te verwerken of rechtstreeks af te leveren op het boerenerf

Wist je dat ons logo de kringloop symboliseert?
De punt op de letter i staat voor de zon die haar licht laat schijnen op de aarde en via de dieren een schaduw op de bodem laat ontstaan. De kringloopgedachte wordt verbeeld door de cirkel die van de bodem terugloopt naar de zon. De dieren staan voor de diersectoren waarin we actief zijn.

Duurzaamheid logo kringloop uitleg aangepast

Perspectief voor starters en omschakelaars

De groeiende interesse in bio, de focus op zowel gezondheid als dierwelzijn en een toenemende biologische consumptie biedt perspectief voor starters en omschakelaars. Dit wordt versterkt door het actieplan – Groei van biologische productie en consumptie van de Rijksoverheid met daarin het streven naar 15% biologisch landbouwareaal in 2030.

Overweeg jij te starten in of om te schakelen naar de biologische veehouderij? Laat je goed informeren en onderzoek of dit iets voor je is. Volg je hart en schakel alleen om als het bij je past. Met onze kennis, jarenlange ervaring in de bio-sector en ons uitgebreide netwerk, gaan we deze zoektocht graag samen met jou aan.

Trots op bio-boeren!

Voeten vd boer

Meer info & contact

Meer weten over biologisch? Neem een kijkje op de website van Bionext, IFOAM of Skal

Of neem contact met ons op. Wij delen graag ons enthousiasme over de biologische veehouderij.