Duurzaamheid

Een duurzame toekomst van de landbouw vraagt om een circulaire voedselproductie. Daarom focust Reudink zich op de ontwikkeling van kringlooplandbouw. Onze duurzaamheidsaanpak, integraal onderdeel van onze strategie, heet dan ook Going Circular.

Kringlooplandbouw draait om het behalen van een goede opbrengst waarbij klimaat, milieu en natuur minimaal worden belast en duurzaam wordt omgaan met grondstoffen en energie. Deze kringloopgedachte met zorg voor omgeving, mensen, dieren en bodem zien we ook terug in de basisprincipes die we in de hele biologische landbouwketen nastreven.

Duurzaamheid beginbeeld koe wei

Wist je dat ons logo de kringloop symboliseert?

De punt op de letter i staat voor de zon die haar licht laat schijnen op de aarde en via de dieren een schaduw op de bodem laat ontstaan. De kringloopgedachte wordt verbeeld door de cirkel die van de bodem terugloopt naar de zon. De dieren staan voor de diersectoren waarin we actief zijn.

Duurzaamheid logo kringloop uitleg aangepast

Going Circular

Met Going Circular streven we naar het omzetten van, hoofdzakelijk, ingrediënten die niet (meer) geschikt zijn voor humane consumptie in kwalitatief hoogwaardig voedsel. Dit zonder verspilling van grondstoffen en vervuiling. Daarin kijken we naar een duurzame inzet van de benodigde grondstoffen voor voer, ons eigen voerproductieproces en voeroplossingen op het boerenerf.

NL Raamwerk Going Circular met definities

Duurzaamheid bij Reudink

Grondstoffen voor voer
Voerproductie
Biodiversiteit
Voeroplossingen
Homemixxing Assortiment
Zonnepanelen simpel
Biodiversiteit op locatie verkleind
25c2dcc1 1221 4b5c a610 91bf6a7ea344

We willen zoveel mogelijk reststromen benutten. Deze grondstoffen zijn niet geschikt voor consumptie door mensen en kunnen wel door dieren benut worden. Reudink verwerkt bijvoorbeeld veel reststromen uit de voedingsindustrie in mengvoer of levert deze reststromen direct op het boerenerf. Gefermenteerd voer is een goed voorbeeld van duurzaam voer. Wij adviseren onder andere over de toepassing van fermentatie om de voedingswaarde van de grondstoffen maximaal te benutten, verliezen te voorkomen en een positieve impuls te geven aan diergezondheid.

Reudink is continu bezig met het verder verduurzamen van haar productieproces en de logistiek. Gebruik maken van groene stroom in de fabriek is daar een voorbeeld van. Op het dak van ons kantoor zijn daarom zonnepanelen geplaatst. Door technische oplossingen en aanpassingen in het productieproces proberen we jaarlijks minimaal 2% te besparen op het energieverbruik.

Ook werken we op ons terrein aan het bevorderen van biodiversiteit. Het perceel bij onze fabriek zaaien we jaarlijks in met een speciaal bloemenmengsel om bijen en andere insecten aan te trekken. In de zomer bloeien hier duizenden bloemen. Bovendien wordt er dan een bijenkast geplaatst. Op deze wijze zelf bijdragen aan de ontwikkeling en het herstel van biodiversiteit is helemaal in lijn met onze duurzaamheidsstrategie Going Circular.

Samen werken we aan het ontwikkelen en inzetten van duurzame voeroplossingen. Wij ondersteunen veehouders op het gebied van teelt van eigen (ruw)voer en we geven advies over het juist opslaan, bewerken en inzetten van biologisch-geteelde producten. We ondersteunen veehouders die eigen grondstoffen inzetten of zelf veevoer mengen middels ons HomeMixxing concept. Ook brengen we onder andere biologische akkerbouwers en onze klanten (of klanten onderling) met elkaar in contact om de kringloop verder te sluiten.

Kringlopen sluiten doe je samen. En werken aan een duurzame landbouw doe je niet alleen. Daarom zet Reudink in op het samen sluiten van kringlopen.

Een mooi voorbeeld is de samenwerking met Winny en Arjen van Buuren (van o.a. Landgoed Velhorst en de Zenderense Es). Wij brachten hen in contact met een aantal van onze klanten in de regio. Zo gaan de biologisch-geteelde akkerbonen – een voedzaam, regionaal product – en het stro van de Deldeneresch naar een biologisch varkenshouder. De mest van de varkens wordt weer op hetzelfde land gebruikt. De bonen van de biologisch-geteelde lupine gaan rechtstreeks naar een biologisch melkveehouder. Een gedeelte van hun melk wordt regionaal afgezet via de Raw Milk Company en is verkrijgbaar in supermarkten in de omgeving. Het blad en de stengels zijn gehakseld en blijven als organische stof op de akker.

Arjen en Winny def

Meer info & contact

Wil je meer weten over onze duurzaamheidsaanpak?