Gras- & kruidenmengsels

Meer melk uit eigen ruwvoer is gunstig voor de biologische kringloop én de portemonnee. De keuze van het juiste grasmengsel is daarin een belangrijke factor. Ga voor een betere ruwvoerkwaliteit, een smakelijk rantsoen voor jouw koeien of geiten én meer biodiversiteit met de gras- en kruidenmengsels van Reudink. Wij selecteren de grassen uit ons assortiment op basis van landbouwkundige eigenschappen zoals opbrengst en vitaliteit.

Header ruwvoer en teelt

Grasmengsels

Graszaadkeuze

Bij de keuze van het graszaadsoort is het graslandgebruik – grazen al dan niet in combinatie met maaien of uitsluitend maaien – de belangrijkste keuzemaatstaf. Daarnaast kijken we naar de volgende landbouwkundige kenmerken:

  • Productievermogen, kwaliteit en smakelijkheid
  • Langleefbaarheid, wintervastheid en zodedichtheid
  • Droogtetolerantie

Reudink heeft onderzoek gedaan naar droogtetolerante grassoorten. Deze kennis is verwerkt in het graszaadmengsel Reudink Hydro Power EKO. Dit type is diepgeworteld (zie afbeelding: 127 cm) en vormt de optimale combinatie van Engels Raaigras en Rietzwenk. Daarmee heeft het een uitstekende droogtetolerantie en ook een goede voederwaarde.

Lengte grassen afbeelding

De biologische grasmengsels van Reudink combineren de innovaties rondom grasveredeling met eenvoud en keuzegemak. Slechts drie soorten mengsels zijn voldoende om te beantwoorden aan iedere bedrijfssituatie en elk doel. Bekijk ons assortiment grasmengsels:

Gras stroken header
Gras stroken header
Gras stroken header

Kruidenmengsels

Voor een kruidenrijk grasland en verdere verbetering van de biodiversiteit heeft Reudink een biologisch kruidenmengsel genaamd Reudink Kruidenmengsel EKO. Dit mengsel is specifiek samengesteld op praktisch en effectief gebruik; alleen kruiden die geschikt zijn voor onze Nederlandse, biologische veehouderij zijn in dit mengsel opgenomen. Hierdoor realiseer je met weinig kilo’s veel effect en bespaar je kosten.

Reudink Kruidenmengsel EKO is verkrijgbaar in zakken van 5 kg en bevat 4 verschillende kruiden:

  • Smalle weegbree (35%)
  • Cichorei (30%)
  • Rolklaver (30%)
  • Duizendblad (5%)

"In het geval van specifieke teeltvraagstukken schakelen we onze weidecoach of teeltspecialist voor jou in."

Kruidenrijk grasland

Vragen of bestellen?

Heb je vragen over graslandbeheer of keuze in grasmengsels? Neem dan contact op met een van onze bio-specialisten. Wil je direct een van onze gras- of kruidenmengsels bestellen? Daarvoor kun je ook bij jouw dealer of onze klantenservice terecht.