Meng- & wisselteelt

Een verrijking van jezelf en je bouwplan

Steeds meer biologische veehouders passen meng- en wisselteelt toe om eiwitrijke producten van eigen bodem te kunnen telen. Dit draagt bij aan het sluiten van de kringloop en resulteert in een toename van de biodiversiteit, een betere bodemkwaliteit en een super voer dat de dieren graag vreten. Door meer eiwit van eigen bodem te telen, verminder je de marktafhankelijkheid en ben je minder aangewezen op krachtvoer wat een kostenvoordeel kan opleveren.

Erwten bodem

Waarom starten met meng- & wisselteelt?

Veel gewassen worden in monocultuur geteeld vanwege de mogelijkheid tot specialisatie, arbeidsgemak en efficiënt bodemgebruik. Een monoteelt verstoort echter de natuurlijke balans in de bodem wat niet past binnen de biologische denkwijze. Daarentegen levert meng- en wisselteelt een positieve bijdrage aan de bodem. Tevens zorgt mengteelt voor een veel lagere ziektedruk. De meerwaarde van meng- en wisselteelt op het gebied van voeding zit in het eiwitniveau. Een mengteelt kan de eiwitopbrengst verhogen t.o.v. een monoteelt graan. Dit geldt bij zowel de oogst van ruwvoer als van krachtvoer. Je hebt zo minder correctie van krachtvoer nodig om de dieren op eiwitbehoefte te voeren.

Collegas in het veld mengteelt 2
Mengteelt gewas Mais stokslaboon Erwt Graan erwt

Ontdek de voordelen van meng- en wisselteelt

Meng- en wisselteelt…

  • …bevordert een duurzame kringloop en stimuleert de biodiversiteit van de bodem. Het verbetert de gevormde ondergrondse massa (wortels en wortelknobbeltjes), de bodemvruchtbaarheid, bewortelbaarheid en natuurlijke drainagecapaciteit van de bodem.
  • …verhoogt de N-benutting in het systeem. Ook resulteert het in een gelijkwaardige of hogere drogestof-opbrengst (ds) én kwaliteit per hectare wanneer gecombineerd met vroege maïs.
  • …helpt in de onkruidonderdrukking. Dit kan het winnen van een eerste snede gras zijn vóór de zaai van (ultra-) vroege maïs, maar ook door het bijzaaien van een erwt bij graan omdat dit zorgt voor een voller gewas. Tevens kan een tussenteelt zorgen voor het gemakkelijker in te passen van en een beter resultaat bij graslandvernieuwing.
  • …benut suboptimale voorjaarsomstandigheden om ruwvoer (ds) te maken.
  • …maakt de combinatie van winterharde erwten met wintergranen of gras gevolgd door teelt en maïs mogelijk. Vanggewassen spelen een belangrijke rol in het streven naar een meer duurzame maïsteelt.


"Meng- & wisselteelt is een verrijking van je bouwplan. Wij sparren graag met jou over het ideale bouwplan voor jouw bedrijf."

Ideale bouwplan
Header koolzaad

Praktijkonderzoek: 834 kilo extra eiwit van eigen land

In het kader van de kringloopgedachte is het wenselijk meer eiwit van eigen bodem te telen en zo minder (internationaal) te hoeven inkopen. Mengteelt biedt hierbij uitkomst. Reudink heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de voordelen en opbrengsten van mengteelt. Ook hebben we ervaring met de toepassing van het product in de rantsoenoptimalisatie van het biologisch melkveebedrijf. Zo halen onze klanten 834 kilo extra eiwit van eigen land oogsten dankzij mengteelt.

Kies voor de wintererwt

De mengteelt met erwten past perfect in het naar ons idee ideale bouwplan. Erwten leggen, net als klavers, stikstof uit de lucht vast via de stikstofknolletjes op de wortels. Doordat erwten geen koudeprikkel nodig hebben, doen ze dit ook in de winter en in het vroege voorjaar. Daarnaast is de erwt een bedrijfszeker gewas met een uitstekende ziekteresistentie.

De wintererwt is vermeerderd onder Nederlandse omstandigheden en is daardoor bestand tegen onze kwakkelwinters. Omdat de erwt in de winter groeit, leidt dit, net als bij wintergranen, tot een hogere opbrengst dan bij zomererwten. De erwt leent zich voor teelt in combinatie met zowel granen als gras. Erwten zijn zeer smaakvol voor de dieren en leveren extra eiwit t.o.v. monoteelt graan.

Ontdek 2 verschillende mengteelten met de wintererwt:

Wintererwt detail

Vragen of bestellen?

Heb je vragen over meng- & wisselteelt? Of overweeg je hiermee te starten en wil je advies bij het opstellen van een bedrijfsspecifiek bouwplan? Neem dan contact op met jouw specialist, dealer of onze klantenservice. Wij helpen je graag.