Mengteelt graan-erwt

In de biologische meng- en wisselteelt is elke input van N en organische stof gewenst. Daarnaast is onkruiddruk een van de grootste aandachtspunten en is alle hulp bij het verbeteren van de bodemstructuur welkom. De combinatie van een wintergraan met een wintererwt ondersteunt op al deze punten.

Kennis
Ruwvoer & teelt
Mengteelt 2048 1024 px - Reudink Nederland

De wintererwt zorgt in het vroege voorjaar voor N-binding waar het graan direct van kan profiteren. Daardoor is weinig tot geen bemesting noodzakelijk. Die diepe en intense beworteling zorgt voor extra opbouw van organische stof en een verbeterde bodemstructuur. Door de unieke uitstoeling van de wintererwt zorgt deze in het vroege voorjaar voor een snelle grondbedekking.

In de biologische melkveehouderij kan de graan-erwt tevens een mooie invulling zijn van de groenbemester verplichting na maïsteelt. Hierdoor haal je meer eiwit van eigen land, zorgt je voor een verhoogde slagingskans van een groenbemester en een verbeterde bodemstructuur.

Het is erg belangrijk dat de graan en de erwt synchroon afrijpen. Daarom wordt met vaste combinaties van granen en erwten gewerkt. Daarnaast geeft deze teelt je de flexibiliteit om gedurende het (voor)jaar nog te beslissen of je de teelt in wilt oogsten als ruwvoer of krachtvoer.

Onderzoek toont aan: graan-erwt verhoogt de voederwaarde

Er zijn weinig recente praktijkgegevens beschikbaar over de voederwaarden van de combinatie graan-erwt. Daarom heeft Reudink een praktijkproef opgestart bij acht verschillende bedrijven. In onderstaande tabel zie je de resultaten (per kg droge stof) van de vers product monsters, genomen kort voor het oogstmoment.

Uit de resultaten blijkt de aanvulling in RE die de erwt geeft t.o.v. graan GPS. Het gemiddelde van 110 gram RE is hoger dan wat je van graan GPS mag verwachten. Gemiddeld werd maar liefst 800 kg RE per hectare geoogst! De GPS brengt gemiddeld 7 ton droge stof (ds) met de mogelijkheid om tijdig gras/klaver in te zaaien. Ook kan de keuze gemaakt worden de GPS extra vroeg te oogsten met de teelt van een (ultra-) vroege maïs.

Tabel mengleelt 1024 512 px

Wat zijn de voordelen van mengteelt graan-erwt?

 • Veel bovengrondse biomassa én ondergrondse massa
 • Goede onkruidonderdrukking en de kans om wortelonkruiden aan te pakken
 • Oogst als GPS tot 4-5 ton ds/ha vóór de maïs of 8 tot 10 ton ds/ha in juli
 • Geschikt voor zowel ruwvoer als voor bedrijfseigen krachtvoer

Hoe zit het met zaaien, telen en oogsten?

Er zitten verschillen, met name in rassenkeuze, tussen de teeltdoelen. Wil je later in het jaar de beslissing kunnen maken tussen GPS oogst of korrel, volg dan de teeltgegevens voor het doel GPS.

Doel: GPS of krachtvoer

 • Keuze: Type 5 wintererwt 50 kg/ha.
 • Graan: Wintertriticale 100 kg/ha.
 • Zaaimethode: Graanzaaimachine.
 • Zaaidiepte: Graan en erwt beide op 2-3 cm diep.
 • Zaaitijdstip: Hele maand oktober.
 • Oogsttijdstip: GPS: Zacht deegrijp stadium, rond begin juli. Krachtvoer: Hard deegrijp, vaak eind juli. 
 • Oogstmethode: GPS: maaien op het zwad, (halve) dag af laten sterven en vervolgens hakselen. Krachtvoer: maaidorser.

Doel: Krachtvoer

 • Keuze: Type 2 wintererwt 60 kg/ha.
 • Graan: Wintergerst 80 kg/ha.
 • Zaaimethode: Graanzaaimachine.
 • Zaaidiepte: Graan en erwt beide op 2-3 cm diep.
 • Zaaitijdstip: Hele maand oktober.
 • Oogsttijdstip: Hard deegrijp stadium, vaak begin juli.
 • Oogstmethode: Maaidorser.

Als je gaat voor een massaal GPS-gewas heeft rogge de voorkeur boven triticale i.v.m. de verkleinde kans op legering. Het is niet noodzakelijk om bij inzaai te bemesten. Wil je dit wel? Dan is een beperkte gift van 15 kuub RDM of 7 ton vaste mest voldoende. Een voorjaarsbemesting wordt afgeraden i.v.m. een mogelijke beschadiging van de uitlopers. Is dit wel noodzakelijk, bemest dan vroeg in het jaar, bij voorkeur in maart.

GPS is een grof product. Hakselen heeft daarom de voorkeur. Kuil de GPS bij voorkeur tegelijk met een grassnede laagsgewijs in. Kuil je de GPS apart in, doe dat dan in een sleufsilo met lage wanden. Zorg voor voersnelheid en voeg een inkuilmiddel met broeiremming toe. SiloSolve past hierin perfect.

Bij korreloogst is het advies om na te drogen (indien nodig) naar 14 % vocht. Lukt of kan dit niet, dan laten pletten/malen, laten aanzuren en in een slurf opslaan.

Waar moet je rekening mee houden?

De wintergraan moet gelijktijdig afrijpen met de erwt. Dit komt nauw. Je kunt dus niet zomaar een ras van een wintergraan nemen. Bij Reudink werken we met vaste combinaties die zich in de praktijk hebben bewezen. Als er sprake is van een hoge onkruiddruk dan de aangegeven hoeveelheden graan met 20 kg verhogen. De granen zorgen voor meer dekking in de winter, de erwt pas vanaf eind maart.

Deel dit artikel

Past graan-erwt in jouw bouwplan?

Wil je ook een hogere droge stof- en eiwitopbrengst van jouw grasland en overweeg je om erwten of andere vlinderbloemigen door te zaaien? Neem dan contact op met jouw melkveespecialist of dealer voor advies en erwtenzaad.