Bio-melkveehouders oogsten 834 kilo extra eiwit dankzij mengteelt-aanpak van Reudink

Jaarlijks importeert Nederland 1,7 miljard kg plantaardig eiwit (waarvan slechts 1% biologisch). Dit eiwit komt veelal van buiten Europa en wordt met name gebruikt in de veevoerproductie. In het kader van de kringloopgedachte is het wenselijk meer eiwit van eigen bodem te telen en zo minder internationaal te hoeven inkopen. 

De turbulentie in de huidige grondstoffenmarkt en de toenemende vraag naar bio-grondstoffen onderstrepen het belang van een regionale teelt resulterend in een verminderde marktafhankelijkheid. Bovendien is de veehouder zo minder aangewezen op krachtvoer hetgeen een kostenvoordeel op kan leveren. 

Maar hoe behaalt een bio-melkveehouder meer eiwit van eigen bodem? Mengteelt biedt uitkomst.

Kennis
Ruwvoer & teelt
Meng en wisselteelt - Reudink Nederland

Meer ‘N’ in NL

Er zijn twee mengteelten onderzocht: graan-erwten en snijmaïs-stokslabonen (GPS – gehele plant silage). De vraag die centraal stond is hoe een biologische mengteelt kan bijdragen aan een verhoging van de eiwitopbrengst van eigen land in de biologische veehouderij. Met dit onderzoek wil Reudink een bijdrage leveren aan de beperkt beschikbare informatie over de ervaring met mengteelt in de praktijk. Daarom verzorgde Robert van Dorst, bio-melkveespecialist bij Reudink, de terug te kijken workshop ‘Meer melk met minder aangekocht eiwit’ tijdens de online Biokennisweek. Meer onderzoek is nodig, maar de eerste resultaten liegen er niet om. Dankzij de mengteelt graan-erwten halen klanten van Reudink ruim 800 kilo extra eiwit per hectare van eigen bodem!

De voordelen van mengteelt

Veel gewassen worden in monocultuur geteeld vanwege de mogelijkheid tot specialisatie, arbeidsgemak en efficiënt bodemgebruik. Een monoteelt verstoort echter de natuurlijke balans in de bodem wat niet past binnen de biologische denkwijze. De voordelen van mengteelt zijn daarentegen omvangrijk. 

Robert vertelt: “Mengteelt is een sterk gewas en resulteert in een structuurrijk product dat beter bestand is tegen pensinvloeden. Het is een robuuste teelt die resulteert in een toename van de biodiversiteit, een betere bodemkwaliteit en een super koeienvoer dat de dieren graag vreten.” 

Uit dit onderzoek blijkt dat deze duurzame, circulaire vorm van landbouw de potentie heeft om meer eiwit van eigen land te telen en het vermindert daarmee de afhankelijkheid van internationale import.

Robert van Dorst in de stal 800x800

Goed voor bodem en dier

Kortom, mengteelt is goed voor de bodem en voor het dier. Met deze manier van telen geef je iets terug aan de bodem. En wat goed doet voor de bodem, doet ook goed voor de koe. De klanten van Reudink delen hun positieve ervaringen en zien mooie praktijkresultaten waaronder een hogere gewasopbrengst en een gezondere bodem. Dat wil iedere bioboer wel!

Onze specialisten nemen je daarom graag mee in de praktijk en kunnen gezamenlijk met jou een bedrijfsspecifiek bouwplan opstellen om gelijksoortige resultaten te behalen.

Positieve resultaten

Ondanks het natte, koude voorjaar van 2021 zijn de resultaten zeer positief. Beide teelten hebben potentie, maar de resultaten doen vermoeden dat de mengteelt graan-erwten meer succesvol is. We zien een hogere ds-opbrengst per hectare met een hogere voederwaarde dan een graan GPS.

Robert licht toe: “Met de teeltaanpak van Reudink behalen melkveehouders een extra 834 kilo eiwit en 8 ton droge stof per hectare. Eiwit dat anders aangekocht moet worden, bijvoorbeeld in de vorm van 2.000 kilo soja ter waarde van 2.100 euro. De vervanging van een deel krachtvoer door de mengteeltopbrengst resulteert al snel in een kostenvoordeel van anderhalve euro per 100 kilo krachtvoer. Mede door de mengteelt graan-erwten en de daaruit volgende besparing op krachtvoer, is de prijs van het krachtvoerpakket van Reudink-klanten met 3 euro gedaald naar 41,15 euro in 2020 t.o.v. 2019. De dierprestaties bleven constant met gelijkblijvende vet- en eiwitpercentages.”

Kader mengteeltonderzoek 800 800 px

Kosten

De kosten van de teelt zijn te overzien en bedragen 400-500 euro per hectare. Dit bedrag is inclusief het biologisch zaaizaad t.w.v. 250 euro per hectare en de kosten voor het zaaiklaar maken van het land en oogsten van het gewas. Voor meer informatie kun je onze workshop ‘Meer melk met minder aangekocht eiwit’ terugkijken.


Foto onder: Ontwikkeling van het gewas gedurende het onderzoek.

Drieluik teelt ontwikkeling gedurende proef 1024 x 334

Wil je ook starten met mengteelt?

Onze biologische specialisten adviseren en begeleiden je in het teeltproces. Samen met jou stellen zij een bedrijfsspecifiek bouwplan op voor een optimaal teeltresultaat, het beste ruwvoer en zo laag mogelijke kosten. Wij adviseren de beste aanvulling op jouw eigen teelt. Tevens verkoopt Reudink biologische maïszaden in samenwerking met NMB.

De beste combinatie van kracht- en ruwvoer

Reudink zet zich in voor een duurzame biologische veevoerproductie. Regionaliteit in de vervaardiging van veevoer draagt bij aan het verder sluiten van de kringloop en past binnen de biologische kernwaarden die Reudink nastreeft.

Dat betekent dat de biologische specialisten van Reudink de klanten ondersteunen bij een optimale bedrijfsvoering waar teelt een onderdeel van kan zijn, ook als dit resulteert in lagere hoeveelheid aan te kopen krachtvoer. Want, hoe goed je krachtvoer ook is, zonder het juiste ruwvoer bereik je geen optimale benutting van het aanvullende krachtvoer en daarmee ook geen optimaal resultaat.

We zoeken samen met jou naar de beste combinatie van kracht- en ruwvoer voor een optimaal rantsoen en de beste resultaten op het erf.

Deel dit artikel