Mengteelt gras-erwt

Met de erwt kun je de voederwaarde en smakelijkheid van de 1e snede verhogen. Erwten leggen, net als klavers, stikstof uit de lucht vast via de stikstofknolletjes op de wortels. Doordat erwten geen koudeprikkel nodig hebben, doen ze dit sneller dan klaver. Daarom is de erwt in staat om het re gehalte van jouw 1e snede te verhogen. Hetgeen de klaver in de latere snedes doet. Daarnaast geeft de erwt rond de 20-30 kg N, die vastgelegd is in de bodem, door aan de 2e snede gras. De erwt kan zowel doorgezaaid worden in bestaand grasland als met de herinzaai van grasland toegepast worden.

Kennis
Ruwvoer & teelt
Headers Reudink website 14 - Reudink Nederland

Onderzoek toont aan: gras-erwt verhoogt de voederwaarde

In 2020 heeft een klant van Reudink een droogtegevoelig grasperceel gedeeltelijk doorgezaaid met erwten. Door het droge voorjaar merkten we dat het gras de concurrentie om het aanwezige vocht makkelijk wint van de erwten. Ondanks het feit dat de erwt vanwege de droogte een groot deel van de uitlopers heeft afgestoten, is de voederwaarde van het gewas flink verbeterd. Zowel het VEM-, DVE- en VCOS-gehalte van het gras mét erwten stijgt t.o.v. het gras zonder erwten. Dit levert een smakelijker ruwvoer op. Bovendien is het product ook beter geschikt om in te passen in het droogstandsrantsoen. De resultaten zijn gebaseerd op een vers gras analyse (per kg droge stof).

In 2021 hebben drie klanten van Reudink een vergelijkbare proef gedaan. De resultaten komen overeen met de resultaten in 2020. Het verschil in stijging van het RE-gehalte is, zoals verwacht, groter. Daardoor is het aandeel suiker lager. Samen verklaart dit de voederwaardeverschillen.

Wat zijn de voordelen van mengteelt gras-erwt?

Verrijk het gras eenmalig door middel van erwten en ontdek de volgende voordelen:

 • Meer eiwit in de 1e maaisnede
 • Betere verteerbaarheid van de 1e snede
 • Smakelijker en gezonder ruwvoer
 • Een 2e snede gras die profiteert van extra stikstofbinding
 • Toegenomen biodiversiteit
 • Besparen op de soja aankopen

Bij een opbrengst van 3,5 ton droge stof (ds) eerste snede en een gemiddelde verhoging van 30 punten RE haal je 105 kg RE meer van een hectare af. Daarmee vervang je per hectare 250 kg soja.

Hoe zit het met zaaien, telen en oogsten?

Algemeen: de erwt is een makkelijk een ziekteresistent gewas. Maar wel kieskeurig als het gaat om de eisen aan de bodem en/of het perceel. Ook is het belangrijk dat er op de kopakker netjes gewerkt wordt om zo min mogelijk vogels te trekken.

 • Keuze perceel: maaipercelen. Niet te nat en niet te droog.
 • Type erwt: hiervoor gebruik je 50 kg Type 4 erwt per hectare.
 • Zaaitijdstip: vanaf half september tot uiterlijk 1 november.
 • Oogsttijdstip: het gras bepaalt de maaidatum.
 • Oogstmethode: iInkuilen zoals je met gras doet. Beperk de bewerkingen i.v.m. potentieel verlies van de erwt.

Herinzaaien: bij herinzaai is de wintererwt makkelijk toe te passen. Naast de voorwaarden van de grond is het enige belangrijke dat je de erwt op 3-4 cm diepte weglegt i.v.m. (vogel)vraat en kieming. Dat betekent wel dat er in twee werkgangen gezaaid moet worden of met twee zaaibakken in één werkgang. Overleg met de loonwerker.

 • Bemesting: najaar. startgift voor het gras indien gewenst.
 • Zaaimethode: geen specifieke eisen.
 • Zaaidiepte: zaai op 3-4 cm diepte in vochtige grond.

Doorzaaien: het doorzaaien van de erwt is tevens een optie voor blijvend grasland waarbij de zode erg dicht is. Klaver krijgt dan nauwelijks de kans om te ontkiemen waardoor doorzaaien vaak mislukt. De erwt is kiemkrachtiger en weet wel door de dichte zode te dringen.

Bemesting: voorjaar met een niet snijdend systeem.

Zaaimethode: met een maïszaaimachine of met een VREDO-doorzaaimachine.

Zaaidiepte: zaai op 1-2 cm diepte in vochtige grond.

Waar moet je rekening mee houden?

 • Je kunt het doorzaaien van de erwt combineren met het doorzaaien van de (rode) klaver en kruiden. Denk daarbij wel aan de verschillende gewenste zaaidiepten.
 • Zorg er bij de voorjaarsbemesting van het grasland voor dat je bij voorkeur kiest voor het bovengronds uitrijden of middels de techniek van sleepslangen uitvoeren van het bemesten i.v.m. het beschadigen en afsterven van de uitlopers.
 • De erwt is een PH-minnend gewas, net als de klaver. Zorg dat de PH minimaal 6.0 is. Ligt de PH tussen 5.5 en 6.0 dan is een afdoende bekalking echt noodzakelijk. Overleg tijdig met jouw specialist.
 • Percelen die door veel kraaien duiven bezocht (kunnen) worden, hebben een verhoogd risico op vraatschade. Hetzelfde geldt voor percelen met (veel) muizen. Die zullen de erwt in het voorjaar gaan eten (i.p.v. gras).
Deel dit artikel

Past blad-gras-erwt in jouw bouwplan?

Wil jij ook een hogere drogestof- en eiwitopbrengst van jouw grasland en overweeg je om erwten of andere vlinderbloemigen door te zaaien? Neem dan contact op met jouw melkveespecialist of dealer voor advies.