BIG Challenge team ForFarmers/Reudink maakt zich klaar voor Alpe d’HuZes

Over enkele weken is het zover en gaat het ForFarmers/Reudink BIG Challenge team fietsend en wandelend de Alpe d’HuZes op. Doel is een steentje bijdragen aan de gezondheid van mensen door geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker.

Nieuws
Header web Roelof Alpe d Hu Zes 2024 - Reudink Nederland

BIG Challenge, farmers against cancer

Het is dit jaar de 14e keer dat de agro- en foodsector onder de noemer ‘BIG Challenge, farmers against cancer’ aan Alpe d’ HuZes deelneemt. BIG Challenge bestaat uit agrarisch ondernemers, adviseurs, leveranciers en andere betrokkenen. Ze zetten zich keihard in om een einde te maken aan de ellende en onmacht die de ziekte kanker in onze maatschappij veroorzaakt. Dat doen ze door begin juni zo vaak mogelijk – fietsend of wandelend – de Alpe d’HuZes te beklimmen. Dankzij vele giften van bedrijven en trouwe sponsors, uiteenlopende acties en persoonlijke donaties zijn de deelnemers hard op weg naar een opbrengst van €1 miljoen. ForFarmers en Reudink vormen samen 1 van de 26 teams van BIG Challenge.

Meer info: www.bigchallenge.eu en www.opgevenisgeenoptie.nl

Waarom Roelof meedoet aan Alpe d’HuZes

Onze collega Roelof Prinsen is één van de deelnemers in het ForFarmers/Reudink BIG Challenge team. Hij deelt zijn beweegredenen: “Ik doe mee aan Alpe d’HuZes omdat ik bijna moedeloos word van het feit dat veel familieleden, collega’s, vrienden en kennissen geconfronteerd worden met de akelige ziekte kanker. De afgelopen jaren is er al veel onderzoek gedaan en kunnen meer vormen succesvol behandeld worden, maar nog lang niet alle vormen zijn goed behandelbaar. Er is dus NOG meer onderzoek nodig. Daarvoor is dus ook NOG meer geld nodig. Door mee te doen aan BIG CHALLENGE - Alpe d'HuZes probeer ik daaraan een bescheiden bijdrage te leveren.”

“ForFarmers en Reudink ondersteunen ons BIG Challenge team met raad en daad en helpen ons tevens d.m.v. merchandise sponsoring, en zelfs een financiële bijdrage op mijn actie-pagina, om de gestelde doelen te behalen. Ook collega’s doneren via ons team aan BIG Challenge/Alpe d’HuZes. Hartverwarmend om te zien dat deze actie breed gedragen wordt. Iedereen heel hartelijk bedankt!”