"Dankzij robotmelken behalen wij het gewenste resultaat"

Het melkveebedrijf van de familie Von Hoegen is gelegen in Dorff bij Aken (Duitsland). Al vijf generaties lang wordt hier in familieverband geboerd. Sinds 2017 is het bedrijf biologisch met 140 koeien en 101 hectare grond. Verder zijn er 900 legkippen verspreid over drie zelfgebouwde, mobiele kippenkarren. De familie Von Hoegen runt het bedrijf met een leerling en een werknemer.

Kennis
Melkvee

De keuze voor robotmelken

Sinds 2015 staan er twee Lely-robots in de stal. De familie heeft er goede ervaringen mee, want de robots doen betrouwbaar hun werk. Biologisch melkveehoudster Catharina Von Hoegen kwam voor het eerst in aanraking met robotmelken op een leerbedrijf en combineerde dit vervolgens met weidegang, waarmee zij tijdens een verblijf in Nieuw-Zeeland kennismaakte. 

"Dankzij de robots bereiken we de gewenste resultaten en doelen. Nu hebben we meer privé-tijd, zijn we flexibeler en de koeien produceren veel melk van het weidegras", legt Catharina uit.

De acclimatiseringsfase bij de robot verliep moeizaam, aangezien de dieren eerst nog in de oude roterende melkstal moesten worden gemolken en een van de twee machines pas laat in gebruik kon worden genomen. "Sinds elke koe in de robotstal gekalfd heeft en aan de nieuwe omstandigheden gewend is, loopt alles op rolletjes."

 

Foto: Bio-melkveehoudster Catharina Von Hoegen

Bedrijf Von Hoegen 1 800 800 px

De combinatie met weidegang

Via de Lely Grazeway, die in het zicht van de robots is geplaatst, hebben de dieren toegang tot tweemaal 15 hectare grote permanente weiden (Perceel A+B). Ze moeten hiervoor de opklapbare voergang passeren en via een tunnel (openbaar pad) hun weg vervolgen. Er is voor dit begrazingssysteem gekozen omdat er dicht bij de stal niet meer weideoppervlak beschikbaar is. 

De dieren met weidegang gaan vanaf ongeveer 2 uur 's nachts naar perceel A en worden tussen 10 en 11 uur naar binnen gehaald. Van ongeveer 7 tot 8 uur gaan ze naar perceel B. Tussen 4 en 5 uur 's middags worden alle dieren van perceel B naar de stal gebracht. Koeien die eerder op perceel A waren en zijn gemolken, kunnen teruggaan naar perceel B om daar te blijven grazen. 

Afhankelijk van de groei wordt het hele gebied begraasd of worden delen ervan omheind en gebruikt voor het verzamelen van kuilvoer.

Bedrijf Von Hoegen 2 800 800 px

Een goede samenwerking met de juiste partners

Vanwege goede ervaringen met ForFarmers en robotmelken, was de overstap naar Reudink – na de omschakeling naar bio – een logische. Catharina vertelt: "Een goede samenwerking is belangrijk. Onze biologische melkveespecialist van Reudink, Christoph Bosbach, past het rantsoen aan in samenwerking met de dierenarts, de Lely-medewerkers en onze familie." 

De laatste jaren konden de prestaties en de voerefficiëntie aanzienlijk worden verbeterd, niet in het minst door het gebruik van een voermengwagen. Af en toe staat er 30 liter van zeer goede kwaliteit op het robot dashboard.

"We zijn er trots op dat we trouw zijn gebleven aan onszelf en onze manier van zakendoen en niet elke aanbeveling van derden hebben opgevolgd. We adviseren boeren die geïnteresseerd zijn in robotmelken om zoveel mogelijk bedrijven te bezoeken, de mogelijkheden op eigen bedrijf realistisch in te schatten, een zekere financiële buffer op te bouwen (er gebeurt altijd wel iets onvoorzien) en op zoek te gaan naar goede partners", zegt Catharina.

Bedrijf Von Hoegen 3 800 800 px
Deel dit artikel