Een smakelijk dieet stimuleert voeropname en groei van biggen voor spenen

Het is een uitdaging voor veel biologische varkenshouders: de voeropname en daarmee de groei van biggen stimuleren rondom het spenen. Een hogere voeropname voor het spenen resulteert in gezondere biggen na het spenen die beter groeien en goed presterende vleesvarkens worden. Maar wat stimuleert biggen om te gaan eten? En hoe kan voersamenstelling bijdragen aan een toenemende voeropname voor het spenen? Reudink deed onderzoek en mét resultaat: voeropname is wel degelijk te beïnvloeden.

Kennis
Varkens
Biggen 2048 1024 px - Reudink Nederland

Een goede start: welke factoren beïnvloeden voeropname en groei?

Wist u dat een varken veel meer smaakpapillen heeft dan een mens? De smakelijkheid van de voeders is daarom van groot belang voor de voeropname. Uit literatuuronderzoek blijkt dat de voeropname en groei van biggen wordt beïnvloed door o.a. geur- en smaakstoffen, de mogelijkheid tot foerageren en ontdekken, het type voerbak en voersoort. Om de voeropname en groei voor spenen te verbeteren, de smakelijkheid van het voer te doen toenemen en de voersamenstelling verder te optimaliseren, deed Reudink onderzoek naar het effect van verschillende voersamenstellingen.

Het Team Biologische Varkenshouderij van Reudink deed, in samenwerking met een student van de Hogeschool Van Hall Larenstein, proeven bij een van haar klanten. Een primeur in bio, want dergelijk onderzoek is niet eerder gedaan in de biologische varkenshouderij. Reudink wil zich als kennispartner continu ontwikkelen en daarmee bijdragen aan de groei van de biologische sector. Daarbij wordt ingezet op innovatie, kennis, samenwerking en een optimale klantervaring.

Biologisch varkensbedrijf Rouwhorst-Hahné

De proeven zijn uitgevoerd op het bedrijf Rouwhorst-Hahné in Mariënvelde. Dit is een biologische bedrijf met 270 zeugen en 600 vleesvarkens. 25% van de biggen blijft op dit bedrijf. Met een deel akkerbouw produceert het bedrijf zelf 40% van het voer voor de vleesvarkens.

Resultaat: smaak- en grondstoffen beïnvloeden de voeropname

Uit dit onderzoek blijkt dat voeropname wel degelijk te beïnvloeden is. De voersamenstelling heeft effect op de voeropname van biologische biggen voor het spenen met een positieve werking van een specifieke smaakstof. Biologisch Varkenshouder Mark Hahné vertelt: “Wat we tijdens de proef hebben gezien en geleerd, hebben we direct toegepast in de praktijk. Dat resulteerde in een verbetering van de voeropname en groei in de fase voor het spenen.” De opgedane kennis vanuit deze proef is doorgevoerd in de biggenvoeders en laat ook op andere bedrijven een verbeterde voeropname zien. Reudink gaat vervolgonderzoek doen naar deze specifieke smaakstof en andere natuurlijke toevoegingen om voeropname voor spenen verder te stimuleren.

Deel dit artikel

Meer weten?

Meer weten over deze smaakstof of een advies voor uw bedrijf? Neem contact op met onze biologische varkensspecialisten of de klantenservice.