Erwten in blijvend grasland

De gemengde teelt van gras en erwten verhoogt de voederwaarde van het gewas. Dit biedt veel voordelen en zorgt bijvoorbeeld voor een smakelijker ruwvoer. Pionier Reudink heeft nu voor het derde jaar met succes wintererwten (op zeer uiteenlopende locaties) in blijvend grasland geteeld. Onze melkveespecialist Christoph Bosbach heeft enkele percelen met voedererwten bezocht en deelt zijn ervaringen.

Header afbeelding christoph in blijvend grasland erwt - Reudink Nederland

Hoe zien de erwten in blijvend grasland er nu uit?

Christoph: "Op alle percelen op diverse locaties vind je vitale erwtenplanten die normaal met het gewas meegroeien. Zelfs met het blote oog kun je zien dat de wintererwt bijdraagt aan meer ruw eiwit in de 1e snede en N in de bouwvoor vastlegt voor de volgende sneden."

Wat zijn de ervaringen met erwten in blijvend grasland?

Veel peulvruchten hebben problemen om zich goed te vestigen in blijvend grasland. Tot nu toe is de wintererwt de enige plant die zich gemakkelijk en goed kan vestigen. De enige vijand van de erwt is de muis, die dol is op de erwt(plant) en daarmee, ook reeds goed, gevestigde erwten kan decimeren. We zijn nog bezig met de best mogelijke zaaitechniek en het optimaliseren van de rassenkeuze.

Foto's uit de praktijk

Erwten in blijvend grasland Christoph website

Wat zijn de voordelen van gemengde gras-erwtenteelt?

Verrijk het gras jaarlijks met erwten en ontdek de volgende voordelen:

  • Meer drogestof opbrengst in de eerste maaisnede
  • Hoger ruw eiwitgehalte
  • Betere verteerbaarheid
  • Vastlegging van N door de rhizobium bacterie in de bouwvoor die voor de 2e snede beschikbaar komt
  • Verhoogde biodiversiteit

Christoph legt uit: "Wintererwten kunnen een aanzienlijke toegevoegde waarde zijn voor de eerste snede door een hoger ruw eiwitgehalte en een betere celwand verteerbaarheid. De erwt helpt om de eiwitaanvoer via mengvoeders te verlagen. In de meeste rantsoenen op basis van graskuil is het dan niet meer nodig om eiwitten aan te vullen!"

Christoph Bosbach

Past de vlinders aantrekkende graserwt in jouw teeltplan?

Wil jij ook hogere eiwitgehalten in de 1e snede realiseren en duur eiwitvoer besparen? Wil je ook extra stikstof doorgeven aan de volgende snedes? Neem dan contact op met jouw melkveespecialist of onze klantenservice voor meer informatie.

Deel dit artikel