Gezonde klauwen tijdens hittestress

Klauwproblemen staan nog altijd bovenin het lijstje met de meest voorkomende redenen voor afvoer. Een slechte klauwgezondheid wordt vaak door meerdere factoren veroorzaakt en is daardoor soms lastig te bestrijden. Hittestress speelt echter een belangrijke rol en daar kunt u op sturen.

Kennis
Melkvee
Klauwgezondheid 2048 1024 px - Reudink Nederland

Méér staan = extra belasting voor de klauwen

Een koe die last heeft van de hitte blijft langer staan. Hiermee vergroot ze haar lichaamsoppervlakte en kan ze meer warmte afstaan aan haar omgeving. Langdurig staan op een harde vloer zorgt echter voor een overbelasting van de klauwen, waardoor het risico op klauwproblemen toeneemt. Om te voorkomen dat de koe lang blijft staan is het belangrijk om managementmaatregelen te nemen, waardoor de koe haar warmte snel kwijtraakt, zoals:

  • Het isoleren van het dak
  • Ventilatoren en sprinklers plaatsen
  • Voldoende fris drinkwater aanbieden (10 cm waterbak per koe)
  • Lange wachttijden tijdens het melken voorkomen
  • Op de koelere momenten van de dag voeren

Voorkom een vitamine B-tekort

Een andere risicofactor voor een slechte klauwgezondheid is een vitamine B-tekort. Vitamine B is belangrijk voor de groei en het herstel van klauwhoorn en wordt geproduceerd door bacteriën in de pens. Onder hittestressomstandigheden hebben koeien echter een verhoogde kans op pensverzuring, waardoor het productieproces van biotine in de pens verstoord raakt. Hierdoor krijgen koeien problemen met het aanmaken van nieuw klauwhoorn, herstellen de klauwen minder snel en zijn ze vatbaarder voor klauwproblemen.

U voorkomt een vitamine B-tekort door Reudink Vitaspor Buffer toe te voegen aan het rantsoen. Dit is een mineralenmengsel dat zorgt voor een hogere buffercapaciteit in de pens en helpt zo pensverzuring voorkomen. Hierdoor blijven de pensbacteriën in staat om zelf vitamine B aan te maken.

Deel dit artikel

Klauwproblemen bij uw koeien aanpakken of voorkomen?

Voor een goede aanpak van klauwproblemen bij uw koeien of het voorkómen ervan is specialistische kennis nodig. Raadpleeg uw veearts en melkveespecialist voor een effectieve aanpak.