Krachtvoer besparen in de biologische melkveehouderij

Een voerleverancier die pleit voor het besparen van krachtvoer? Ja, je leest het goed. Voor een toekomstbestendige biologische melkveehouderij moeten we omdenken. Daarom is krachtvoer besparen dit jaar hét centrale thema binnen het melkveeteam van Reudink.

Kennis
Melkvee
Header web krachtvoer besparen melkvee NL - Reudink Nederland

Omdenken doet Reudink o.a. door in te zetten op meng- en wisselteelt. Ook bieden we persoonlijke begeleiding bij de ruwvoerproductie en een assortiment aan biologische, regionale grondstoffen om in te zetten als veevoer. Want, in bio staat de kringloopgedachte centraal. We benoemen 5 aandachtsgebieden die – met de juiste focus – resulteren in een besparing op krachtvoer en zo bijdragen aan het bedrijfsrendement van onze klanten.

1 Teelt

Als biologisch melkveehouder ben je ook akkerbouwer. De uitdaging zit in het benutten van de teeltmogelijkheden op jouw bedrijf. Dit betreft natuurlijk het graslandmanagement, maar er zijn veel meer interessante opties. Zo kun je door (een gedeelte van) je grond in rotatie te zetten de bodemgezondheid verbeteren, je land efficiënter benutten, het bodemleven stimuleren en qua gewasopbrengst beter aansluiten bij de voerbehoefte van jouw koeien. Bovendien verbeter je zo de ruwvoerkwaliteit. Een uitgedacht bouwplan helpt je om krachtvoer te besparen. En bij het opstellen daarvan helpen onze melkveespecialisten je graag.

Web klein Teelt

2 Ruwvoer

Ruwvoer is het fundament voor een gezonde koe en een gezonde bedrijfsvoering. Het is daarmee de basis voor een goed rendement. Daarom heeft Reudink veel aandacht voor de ruwvoerkwaliteit en bemesting. Wij informeren je over diverse opties in de biologische sector. Weet jij hoe je de bodem meer kunt laten werken? En waarom de kwaliteit van de graszode zo belangrijk is? Onze melkveespecialisten vertellen je er graag over. Daarnaast letten we op de ruwvoeropname. Want hoe hoger die is, hoe meer krachtvoer jij kunt besparen.

Web klein ruwvoer

3 Eiwit

Eiwit is het duurste voer. Dus alles wat je kunt doen om zelf meer eiwit te produceren en daardoor minder aan te kopen, leidt niet alleen tot een kostenbesparing maar draagt bij aan het sluiten van de kringloop en beperkt de CO2 emissie. Gelukkig zijn er veel knoppen waar we aan kunnen draaien. Denk maar eens aan de benutting van leguminosen (niet alleen klaver), het maairegime, het aandeel weidegang en de bemesting met zwavel. Het scherp op de (eiwit)norm voeren helpt ook. En zou het niet fantastisch zijn als we meer gebruik kunnen maken van restproducten uit bijvoorbeeld de voedingsindustrie?

Web klein eiwit

4 Weiden

Wij zien weidegang als cruciale factor voor het besparen van krachtvoer en een optimaal bedrijfsresultaat. Daarom bieden we actuele weidetips, ondersteunen we onze klanten waar nodig met de weidecoach en zetten ons in om het gras efficiënt om te zetten naar melk. Onze specialisten zullen je uitdagen om de krachtvoergift op tijd te verlagen. Maar ook om de bijvoeding passend te houden. Allemaal vanuit de overtuiging dat een top weidemanagement ook resulteert in beter ruwvoer voor de winter. Twee vliegen in 1 klap.

Web klein weiden

5 (Voer)benutting

Ruwvoer van goede kwaliteit en smakelijkheid vergroot de mogelijkheid om krachtvoer te besparen. Het is natuurlijk fantastisch als het gelukt is om goed ruwvoer te winnen. Maar daarmee hebben we nog geen melk. Zaken als inkuilmanagement en het gebruik van een kuilverbeteraar krijgen aandacht om zo weinig mogelijk voederwaarde en organische stof te verliezen rondom de bewaring. Om het ruwvoer efficiënt om te zetten in melk zijn o.a. een perfecte droogstand, de goede werking van de pens en de juiste instelling van de krachtvoertabel van belang. Soms ligt de aandacht op een product, soms op het bedrijfsmanagement. Maar iedere tip heeft een besparing van je krachtvoergift en verhoogd bedrijfsrendement tot gevolg.

Web klein voerbenutting

Kortom: waarom krachtvoer besparen?

Als het lukt om samen met jou verbeteringen aan te brengen op 1 of meer van de 5 aandachtsgebieden, leidt dat tot gezondere koeien, een hogere productie en/of een lager krachtvoerverbruik. Zo beïnvloed je het rendement van jouw bedrijf positief. Wil jij ook krachtvoer besparen? Neem dan contact met ons op of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en lees er alles over.

Deel dit artikel