“Meer droge stof opbrengst per hectare met biologische zwavelmeststof GranuGips”

Biologisch melkgeitenhouder Gerrit Verhoeven deelt zijn ervaring met de biologisch zwavelmeststof GranuGips.

Kennis
Ruwvoer & teelt
Header Gerrit Verhoeven ervaring Granu Gips web - Reudink Nederland

In Biezenmortel heeft Gerrit Verhoeven samen met zijn vrouw Carla een biologische melkgeitenhouderij met 1200 melkgeiten en 400 lammeren. 39 van de 45 hectare is in gebruik als grasland en de opbrengst hiervan willen ze natuurlijk zo goed mogelijk benutten. Om dit voor elkaar te krijgen zorgt Gerrit voor optimale condities; de beste biologische gras- klavermengsels worden gebruikt maar ook de bodemomstandigheden moeten kloppen voor een goed gewas. Daarom gebruikt hij de biologische gipsmeststof GranuGips met zowel calcium (28%) als zwavel (20%) in goed opneembare vorm.

“Het zwavelgehalte in de lucht is in de loop van de jaren afgenomen. Desalniettemin is zwavel, zeker in die belangrijke eerste snede, wel essentieel voor het benodigde eiwit”, legt Gerrit uit. “Voorheen strooiden wij altijd Kieseriet maar het magnesiumgehalte werd daardoor te hoog. Omdat het calciumniveau in de bodem altijd al te laag was (calcium is nodig voor een goede bodemstructuur), was het voor ons een logische keus om over te stappen naar GranuGips. Geen magnesium meer en wel de broodnodige calcium en zwavel. We doen dit nu al enkele jaren op rij, dit is ook elk jaar opnieuw noodzakelijk, en constateren een verhoogde opbrengst van 10% meer droge stof per hectare! Daarnaast wordt, door de veilige en stabielere kuilen, het aangeboden eiwit beter opgenomen en benut door de geiten waardoor de rantsoenen constanter zijn. Dit heeft geresulteerd in een betere diergezondheid.”

Deel dit artikel