Monitoring voorkomt bloedluizen bij uw leghennen

Bloedluis (de officiële benaming is rode vogelmijt) is een van de belangrijkste stressfactoren bij leghennen. Bloedluizen voeden zich met het bloed van de hen. Dit veroorzaakt jeuk en zorgt voor een verzwakte leghen. Bij zeer erge bloedluispopulaties kan de stress die dit veroorzaakt zelfs leiden tot significante productieverliezen. Ook kunnen bloedluizen ziektes overbrengen en veroorzaken ze onrust. 

Kennis
Pluimvee
Bloedluis 2048 1024 px - Reudink Nederland

Wanneer een periode van hitte wordt opgevolgd door nat en broeierig weer – veelal in de zomerperiode – kunnen bloedluizen zich exponentieel vermeerderen en zijn de problemen het grootst. Overdag verstopt de bloedluis zich overal in de stal. Denk aan de poten van het systeem of in de kieren van de zithokken. ’s Nachts, wanneer de hennen slapen, komen ze naar de leghennen om zich te voeden met bloed. Maar, hoe voorkomt u bloedluis? Het sleutelwoord is monitoring!

Voorkomen van bloedluis

Voorkomen is beter dan genezen. Dat is zeker van toepassing op bloedluizen. Deze kleine beestjes zijn niet gemakkelijk te bestrijden, doordat zij zich schuilhouden in de gaten en kieren van de stal. Ze zijn vaak pas zichtbaar bij grote aantallen als de gaten en kieren al bezet zijn en ze zich gaan clusteren in trosjes aan het systeem. Dan is de situatie al problematisch en is bestrijding meestal noodzakelijk. Om problematische bloedluisaantallen op uw bedrijf te voorkomen is monitoring essentieel. Dit begint al in de opfok bij de aankoop van een nieuw koppel hennen. Kijkt en controleert u op bloedluis bij de opfok? Vraagt u de opfokorganisatie naar de bloedluissituatie op het bedrijf?

Daarnaast is het van belang dat jonge hennen luizenvrij worden opgevangen in uw legstal. Denk hierbij aan een goede stalreiniging (bij voorkeur nat) voordat de hennen arriveren. Verder is het van belang dat de hygiënestatus op uw bedrijf goed blijft. Controleer de bekende schuilplekken in de huisvesting (o.a. kieren, zitstokken, water- en voedselvoorziening) en spoor bloedluizen tijdig op. Aangezien bloedluizen ’s avonds actief zijn, is het verstandig om af en toe te controleren wanneer het donker is.

Een aantal extra tips voor preventie gericht op hygiëne:

  • Stel hygiënemaatregelen op voor stalbezoekers
  • Gebruik ander werkmateriaal – zoals bezems – per stal of afdeling om verspreiding te voorkomen
  • Voorkom de insleep door knaagdieren en vogels
  • Voorkom meerdere dierleeftijden op uw bedrijf

Monitoren van bloedluis

De meest betrouwbare methode om een bloedluispopulatie te monitoren is het systematisch controleren van valletjes in de stal. Deze zijn eenvoudig te maken door een kort PVC-buisjes met daarin een opgerold geribbeld kartonnetje. Een knus en donker plekje waar een bloedluis graag verblijft is daarmee gemakkelijk gecreëerd. Door zo’n 20 valletjes aan het stalsysteem te bevestigen, deze geregeld te controleren door het kartonnetje uit het PVC-buisje te halen, houdt u goed zicht op de bloedluispopulatie in uw stal.

Tip: er zijn dierenartspraktijken die monitoring met mijtenvallen aanbieden

Houd daarnaast de dieren goed in de gaten. Merkt u dat de dieren verzwakt lijken, minder eieren leggen en er magerder of gestrest uitzien? Slapen de hennen overdag op de stokken omdat ze ’s nachts geen rust krijgen? Dit kan duiden op bloedluis. Wanneer de kam van de hennen bleek wordt, kan dit een teken zijn van bloedarmoede en moet er direct actie worden ondernomen.

Monitoren van bloedluis 1024 1024 px

Bestrijden van bloedluis

Mocht u toch last hebben van problematische bloedluisaantallen op uw biologische pluimveebedrijf, geven we hierbij een aantal mogelijkheden om de bloedluis te bestrijden:

  • Gebruik ontsmettingsmiddelen. Voor bio kan dit bijvoorbeeld ongebluste kalk in het verblijf zijn.
  • Zet minerale- en plantaardige oliën in of gebruik silica poeders en diatomeen aarde.
  • Doe knoflook of een toegestaan bestrijdingsmiddel door het drinkwater van de hennen. De natuurlijke planten- en kruidenextracten veranderen de smaak van het bloed van de leghennen waardoor de bloedluis het niet meer wil.
  • Pas verhitting van meer dan 45 graden toe in de gehele stal gedurende 2 dagen. Verhit met branders de hoeken en kieren van de hokken. Met deze temperatuur drogen de bloedluizen uit.
  • Bestrijd bloedluis met natuurlijke vijanden. Dit zijn roofmijten en tempexkevers.

Als laatste redmiddel kan ook chemische bestrijding in de stal met CTGB (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) toelating worden ingezet. Wanneer u chemische bestrijding door het water doet, resulteert dat in 2 dagen wachttijd. Dit betekent dat de eieren van deze bio-leghennen gedurende de duur van behandeling plus 2 extra dagen (48 uur) wachttijd niet als bio-eieren mogen worden verkocht.

Het is lastig om alle bloedluizen te raken bij de bestrijding. Daarnaast hebben de meeste middelen geen effect op de eitjes. Daarom is herhaling van de bestrijding noodzakelijk.

Deel dit artikel

Meer informatie of vragen over bloedluis?

Denk goed na over een toegestane manier van bestrijding met oog voor dierwelzijn en voedselveiligheid. Onze bio-pluimveespecialisten kunnen samen met u de stal controleren om te zien of er bloedluis zit en in hoeverre dit problematisch is. Mocht u last hebben van problematische bloedluisaantallen op uw bedrijf, dan adviseren zij u graag over de mogelijke en toegestane bestrijdingsmogelijkheden. Neem daarom contact op met uw specialist of onze klantenservice.