Natte percelen? Dit is ons bemestingsadvies

Bij natte percelen of aanhoudende regenval is bemesten nauwelijks mogelijk. U wilt waarschijnlijk zo snel mogelijk aan de slag met de voorjaarsbemesting. Maar let op: voorkom structuurschade aan de grond en drijfmestversmering in het gras. Dit is het advies van onze specialisten.

Kennis
Ruwvoer & teelt
Bemesten grasland Header 2048 1024 px - Reudink Nederland

Het ene perceel is het andere niet, zelfs niet op bedrijfsniveau. Een standaard advies na een periode met veel regenval, is daarom niet te geven. Aan de hand van de huidige toestand van uw percelen, kunt u de volgende adviezen meenemen:

A. Het land is komende week berijdbaar

Blijf bij het oorspronkelijke bemestingsplan, rij de drijfmest uit. Advies bij maaien is 25-30 m3 en bij weiden 15-20 m3 rundveedrijfmest.

B. Het land is verzadigd en nog niet berijdbaar

Rij de drijfmest pas uit, zodra het land berijdbaar is met zware machines.

C. Land is wel berijdbaar, maar er staat al een fors gewas

Wanneer het land weer berijdbaar is, maar er al een fors gewas van meer dan 15 tot 20 cm staat, is het uitrijden van drijfmest niet aan te raden. Hiermee smeert u de drijfmest door het gras en dat komt de kwaliteit van de latere kuil zeker niet ten goede. Als het gewas te lang is heeft u twee opties:

  1. Laat de bodem het toe en is er een mogelijkheid tot weidegang? Schaar dan zo snel mogelijk de koeien in!
  2. Heeft u geen mogelijkheid tot weidegang? Dan eerst maaien vóór inkuilen of stalvoeren en daarna bemesten wanneer er weer gemaaid wordt. Wellicht heeft dit tot gevolg dat u het weideplan moet aanpassen.

Mestput vol?

Is uw mestput vol, heeft u geen extra opslagcapaciteit, is het land nog te nat om te berijden of is het gras al zo lang dat u het met drijfmest gaat versmeren? Dan is het wellicht nog een optie om alvast een gedeelte van de drijfmest uit te rijden op bouwland.

Deel dit artikel