Natte percelen? Tips voor start weidegang

Bij natte percelen of aanhoudende regenval is bemesten nauwelijks mogelijk. Je wilt waarschijnlijk zo snel mogelijk aan de slag met de voorjaarsbemesting. Maar let op: voorkom structuurschade aan de grond en drijfmestversmering in het gras. Dit is het advies van onze specialisten.

Kennis
Ruwvoer & teelt
Bemesten grasland Header 2048 1024 px - Reudink Nederland

Het ene perceel is het andere niet, zelfs niet op bedrijfsniveau. Een standaard advies na een periode met veel regenval, is daarom niet te geven. Aan de hand van de huidige toestand van jouw percelen, kun je de volgende adviezen meenemen:

A. Het land is verzadigd en nog niet berijdbaar

Rijd geen drijfmest uit! Wacht hiermee totdat het land berijdbaar is met zware machines. Structuurschade zie je na jaren nog terug.

B. Het land is binnenkort berijdbaar

Blijf bij het oorspronkelijke bemestingsplan, rijd de drijfmest uit. Advies bij maaien is 25-30 m3 en bij weiden 15-20 m3 rundveedrijfmest. Is het al zo laat in het voorjaar dat de koeien binnenkort naar buiten gaan? Pas dan de start van de beweiding enigszins aan:

Bij Standweiden en NNW:

  • Bemest het beoogde weideblok/perceel zoals gepland en dus zo spoedig mogelijk. Probeer door te gaan met voorweiden op een (nog) niet bemest maaiblok/perceel om 2 weken te overbruggen. Geef direct na het voorweiden de geplande RDM gift voor het maaien. Je maait de eerste snede van dit blok dus later dan gepland.
  • Je kunt verder gewoon het beweidingsplan volgen. Wetende dat alles 10-14 dagen opschuift.

Bij Omweiden en Stripgrazen:

  • Sla de drijfmestgift over van het aantal hectare dat je in de eerste 2 weken denkt te gaan beweiden. Bemest de overige weidepercelen zoals gepland. En start gewoon met de weidegang.
  • Maai een deel van de maaipercelen extra vroeg zodat je eerder etgroen hebt. Daardoor kun je sneller de niet bemeste weidepercelen vervangen. Overweeg om deze vervroegde maaipercelen iets minder te bemesten.
  • Geef de niet bemeste weidepercelen na het uitscharen een drijfmestgift voor maaien.
  • Je zult je beweidingsplan enigszins aan moeten passen.

C. Land is wel berijdbaar, maar er staat al een fors gewas

Wanneer het land weer berijdbaar is, maar er een fors gewas van meer dan 15 cm staat, is het uitrijden van drijfmest niet aan te raden. Hierdoor smeert de drijfmest door het gras en dat komt de kwaliteit van de latere kuil zeker niet ten goede. Ook houd je hiermee de kringloop voor salmonella in stand. Als het gewas te lang is, heb je twee opties:

  1. Laat de bodem het toe en is er een mogelijkheid tot weidegang? Schaar dan zo snel mogelijk de koeien in! Dit kan ook met het jongvee en droge koeien voor percelen op afstand. Is de onderkant van de zode muf en slijmerig? Schaar de dieren dan sneller uit en maai hetgeen wat is blijven staan uit. Voer dit uitmaaisel af naar de mesthoop.
  2. Heb je geen mogelijkheid tot weidegang en is de zode nog fris? Maai (en evt. stalvoer) deze percelen voordat je bemest. Ruikt de zode muffig en/of zie je veel slijm? Maai deze percelen en voer het gras af naar de compost- of mesthoop. Wil je dit gras inkuilen, gebruik dan een passend inkuilmiddel! En voer voor de zekerheid dit kuilgras aan minder kwetsbare diergroepen zoals de pinken.

Mestput vol?

Is de mestput vol, heb je geen extra opslagcapaciteit, is het land nog te nat om te berijden of is het gras al zo lang dat je het met drijfmest gaat versmeren? Dan is het wellicht nog een optie om alvast een gedeelte van de drijfmest uit te rijden op het bouwland.

Deel dit artikel