Op pad met melkveespecialist Henk-Jan

Onze voeroplossingen zijn onlosmakelijk verbonden met passend advies van sectorspecifieke bio-specialisten. Zij zetten zich vol passie in voor de biologische veehouderij en staan zij-aan-zij met onze klanten om een optimaal bedrijfsresultaat te realiseren. Maar hoe ziet dat er precies uit? Waarbij ondersteunen onze specialisten bio-veehouders zoal? We nemen je mee, een dag op pad met melkveespecialist Henk-Jan Bakker. Zijn werkgebied is Noord- en Midden-Nederland.

Header Henk Jan artikel meereisdag - Reudink Nederland

10:00

We zijn al even onderweg naar Groningen voor het eerste klantbezoek van de dag. Enige reistijd is onze specialisten niet vreemd. Een mooi moment om gemiste oproepen te beantwoorden en in gedachten het klantbezoek nogmaals door te lopen. Of om te genieten van de landelijke omgeving.

10:30

We rijden het erf op van één van onze klanten. Hij is druk in de weer met het kuilvoer. Het is een uitdaging voor veel bio-melkveehouders om voldoende kuilvoer op te bouwen. Helemaal met het wisselvallige weer van de afgelopen maanden. Zo begint dan ook het gesprek met de boer. “Ruwvoer is een belangrijk thema. Ik krijg steeds meer vragen over mengteelt en de toepassing ervan in het rantsoen voor de koeien”, geeft Henk-Jan aan.

Een ‘gemiddeld’ bezoek bestaat uit het horen wat er speelt, een rondje over het bedrijf, het bekijken van het rantsoen en het beschikbare ruwvoer, een check bij de koeien, het doorlopen van de bedrijfsresultaten en bijpraten met een kop koffie. “Eigenlijk is geen bezoek hetzelfde. Vaak ga ik met meer vragen het erf af dan dat ik er kwam. Met behulp van collega’s vinden we de antwoorden op deze vragen. Mensen verder helpen, dat geeft mij werkplezier!”

Henk Jan meereisdag kuil lagen

12:30

Na een korte pauze rijden we verder naar de volgende klant. Jaarlijks doen onze specialisten zo’n 450 bezoeken. “Het is afhankelijk van de klantbehoefte hoe vaak ik langskom en hoe lang zo’n bezoek duurt. Zo sturen sommige klanten veel op data. Onze managementtool Agroscoop komt dan goed van pas. Voor elk bezoek maak ik een uitdraai van het rantsoen en de resultaten. Zo kan ik samen met de veehouder kijken hoe het bedrijf gedraaid heeft en of de gestelde doelen behaald worden. Uiteraard lopen we ook de stal en/of de wei in om de dieren te bekijken.” Gemiddeld besteedt een specialist 3-4 dagen per week aan klantbezoeken. De rest van de tijd gebruikt hij of zij o.a. om een (bemestings-/weide-/teelt-)plan te schrijven, rantsoenen te maken, mengteelten of ruwvoer te (laten) analyseren, bezoeken voor te bereiden en administratie te doen. Veel diversiteit in de werkzaamheden dus.

13:00

We komen aan bij het 2e klantbezoek van de dag. Weer een heel ander type bedrijf en boer. Binnenkort starten ze op dit bedrijf met robotmelken. We nemen een kijkje bij de werkzaamheden. “Het loopt goed op dit bedrijf. Bij het afgelopen bezoek zagen we nog enige darmpec in de mest. Vandaag doe ik opnieuw een controle op de mest om de vertering van het gevoerde rantsoen in kaart te brengen. Daarbij let ik op kleur, consistentie en samenstelling. Je kunt namelijk veel informatie halen uit de mest van de koe”, legt Henk-Jan uit. Hij neemt mest van diverse plekken en van meerdere koeien. Vervolgens zeeft hij dit met water. De mestanalyse bevestigt de goede resultaten op dit bedrijf.

Henk Jan meereisdag mest en middag

15:00

We vervolgen onze weg naar Drenthe. Tijd voor een veldbezoek. Ook voor teeltadvies en bij teeltvraagstukken kunnen onze klanten terecht bij onze specialisten. Waar nodig schakelen we een regionale teeltspecialist in. Zo halen we de onderste steen – of wortel – boven. Onlangs kwam er een vraag van een van onze klanten: “Hoe kan het er dat er zoveel verschil zit in de groei van gras-klaver op hetzelfde perceel?” Vandaag nemen we een kijkje bij het perceel om te zien wat hier aan de hand is.

16:00

Wanneer we aankomen bij het melkveebedrijf zien we dat de laatste hand wordt gelegd aan het dichten van een kuil Graan-Erwten. Dat is net op tijd klaar voor weer een nieuwe regenbui. Op dit bedrijf wordt volop ingezet op mengteelt. Zo halen ze meer eiwit van eigen land met oog voor de kringloopgedachte. Vanuit Reudink ondersteunen we dit en adviseren we op het gebied van mengteelt. Samen met de veehouder en een regionale teeltspecialist vertrekken we naar het perceel gras-klaver.

16:15

Het verschil in gewasgroei is direct zichtbaar. “Op het oog is het probleem meteen duidelijk. Nu is het van belang om de grond in te gaan om te zien waar de oorzaak zit. In dit geval is er op beide helften van het perceel sprake geweest van een andere voorteelt. Ook het verschil in zaaimoment bepaalt hier de opbrengst en groei. Bovendien zien we dat er wat hoogteverschil zit. Het is hier een lastige grond”, vertelt Henk-Jan. Samen met de ingeschakelde teeltspecialist bepalen ze hoe het teeltplan wordt bijgesteld voor een optimaal resultaat. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden van bemesting en het beste maaimoment.

“Ik vind het sterk om bij dit soort gevallen een regionale teeltspecialist in te schakelen”, stelt Henk-Jan. “Iemand die bekend is in de regio en weet hoe de bodem is opgebouwd. Hier leer ik ook van. En zo geven we onze klant het best-mogelijke advies. Daar gaat het om.”

Henk Jan meereisdag teeltbezoek veld

17:00

Onderweg naar huis worden de eerste vragen uitgezet bij collega’s. De bezoeken moeten nog worden uitgewerkt. Onze klanten zitten niet stil. Hun werkzaamheden beperken zich niet van 9-5 dus die van ons ook niet.

Deel dit artikel