Optimale bemesting grasland en verdeling RDM

Hoe eerder de rundvee drijfmest (RDM) op het land ligt, hoe beter het is voor de grasgroei in het voorjaar. Een doordacht bemestingsplan is de start van een ideale graskuil voor jouw koeien. Onze specialisten informeren en adviseren je graag.

Kennis
Ruwvoer & teelt
Bemesting grasland 2048 1024 px - Reudink Nederland

Waarom zoveel mogelijk drijfmest toedienen in de eerste sneden?

Gemiddeld neemt de stikstofwerking van drijfmest van de eerste naar de vierde snede na toediening af in een verhouding van respectievelijk 32%; 11%; 6%; 6%. Door zoveel mogelijk drijfmest in de eerste sneden toe te passen, is er sprake van meer werkzame stikstof en blijft er zo min mogelijk stikstofrestant over buiten het groeiseizoen. Onderstaande afbeelding laat zien dat vroeg toedienen van drijfmest een toename van meer dan 10% werkzame stikstof kan betekenen.

Afbeelding 1: Werkzame stikstof kg/ha bij 3 manieren van drijfmest verdelen over de grassneden

Tabel werkzame stikstof 1024 512 px

Werkingscoëfficiënt voor drijfmest gemiddeld 60%: wat gebeurt er met de rest?

Gemiddeld komt er 60% van de stikstof in drijfmest voor het gras beschikbaar. Dit betekent echter niet dat het andere deel volledig verloren gaat. Deze stikstof wordt aan de bodemvoorraad toegevoegd. Deze is weliswaar niet werkzaam in het jaar van toediening, maar in de jaren na toediening komt deze in de bodem vastgelegde drijfmeststikstof langzaam vrij. Te herkennen aan het N-leverend vermogen (NLV) op de bodemanalyse.

Tips voor optimale bemesting grasland en verdeling RDM

  • Verdeel de aanwezige RDM (minus wat voor bouwland nodig is) over de 1e en 2e snede om alle stikstof in het groeiseizoen te benutten.
  • Maak onderscheid in de drijfmestgift voor te maaien (25-30 m3) en te beweiden (15-20 m3) percelen.
  • Heb je GranuGips gekocht? Deze mag er op zodra de bodemtemperatuur boven de 10 graden is. Meestal vanaf half maart.
  • Maaipercelen die in de zomer en/of het najaar geen RDM gift krijgen komen waarschijnlijk kali tekort. Vul dit in overleg met je melkveespecialist aan.
  • Onderweg staat er best veel water op het land. Probeer dit zo snel mogelijk af te voeren. Vaak zijn het dezelfde plekken die elk jaar terugkomen. Overweeg op zand of kleigrond in het najaar met een sleuf-loze frees de afwatering te verbeteren.
  • Later in het jaar kunnen meststoffen de smakelijkheid van het gras verhogen, het vochttransport in de plant verbeteren, de ph verhogen of de bodemstructuur verbeteren. Reudink heeft hiervoor de juiste meststoffen.

Meer informatie

Op zoek naar extra informatie of advies bij de bemesting van grasland en de verdeling van RDM over het jaar? Of wil je meer weten over het assortiment meststoffen van Reudink? Neem dan contact op met je melkveespecialist of regionale dealer. Ook kun je met vragen terecht bij onze klantenservice. Wij helpen jou graag verder!

Deel dit artikel