Pas fermentatie toe bij het inkuilen

Het inzetten van gefermenteerd voer heeft vele voordelen: een betere benutting van de voedingsstoffen, het positieve effect op de maag- en darmgezondheid van uw dieren, maar ook een mogelijke rendementsverbetering op uw bedrijf (lees hier meer over fermentatie). De huidige situatie op de (bio-)grondstoffenmarkt onderstreept het belang van flexibiliteit en verminderde marktafhankelijkheid. 

Fermentatie kan u hierbij helpen én biedt een bijkomend kostenvoordeel. In de bio-varkenshouderij wordt fermentatie met name toegepast bij het inkuilen of door het gebruik van een mini-fermentor. In dit artikel vertellen we hoe u fermentatie kunt toepassen bij het inkuilen.

Kennis
Ruwvoer & teelt
Fermentatie inkuilen 2048 1024 px - Reudink Nederland

Inkuilen

“Inkuilen is ook een vorm van fermentatie”, vertelt fermentatiespecialist Dr. Ronald Scholten – beter bekend als Dr.FERM. “We noemen deze vorm van fermentatie ook wel ‘solid-state fermentatie’. Er wordt relatief droog gefermenteerd: met een vochtgehalte van 30 tot 35% wordt gras, maïs, CCM, graan of een mengteelt gefermenteerd. De pH gaat van ongeveer 6,0 naar ongeveer 4,0. Deze zuurdere pH wordt veroorzaakt door de productie van melkzuur en azijnzuur. De productie van deze twee zuren, en ook de verhouding tussen deze twee, is het beste te sturen en controleren door het toevoegen van specifieke melkzuurbacteriën bij de start van het inkuilen”, licht hij toe.

“Het toevoegen van een melkzuurbacterie preparaat staat of valt met de activiteit van deze bacteriën op het moment dat ze in de kuil hun werk moeten gaan doen. Dr.FERM heeft een concept dat de melkzuurbacteriën al ‘activeert’ en laat groeien voordat ze worden toegediend aan het in te kuilen product. Dit concept ziet u op de foto (afbeelding 1). De kleur van het product geeft bovendien aan wanneer het te gebruiken is. Behalve dat Dr.FERM producten geactiveerd zijn, is het aantal bacteriën ook hoger dan in andere producten. Een hoog aantal bacteriën, die bovendien actief zijn, minimaliseert het risico op een ongewenste fermentatie en maximaliseert de kans dat de toegevoegde bacteriën dominant worden en de gewenste zuren produceren. Resultaat: optimale kuil met minimale inkuilverliezen”, aldus Scholten.

Reudink heeft in het seizoen 2021/2022 al ervaring opgedaan met enkele producten van Dr.FERM. Dankzij de positieve ervaringen wordt de samenwerking in het seizoen 2022 verder geïntensiveerd.

Afbeelding 1: Links in beeld het potje met droge melkzuurbacterie stammen en speciale voeding. Rechtsboven het potje met de vloeibare oplossing circa 10 minuten na aanmaken (blauwe/paarse kleur). Rechtsonder het potje met de geactiveerde, hoog-geconcentreerde melkzuurbacterie stammen (gelige kleur). De gebruiker kan dus direct zien wanneer het product klaar voor gebruik is.

Potjes fermentatie
Deel dit artikel

‘Fermenteren kun je leren!’

Neem contact op met uw specialist. Hij of zij bekijkt samen met u de mogelijkheden voor de toepassing van fermentatie bij het inkuilen. Reudink kan u adviseren over de juiste bacteriecultuur en begeleiden in de uitvoering van het proces. Wij werken nauw samen met fermentatiespecialist Dr. Ronald Scholten (Dr.FERM).